פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 16 מ-2.12.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון י"ח כסלו תשע"ג 2.12.12

(ישיבה 16/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אפרים שפירא, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, יואל מרשק, ניר מאיר, עמרי כנען, עמיקם אסם, רועי יסוד, רינת גלילי.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, איתי מרגלית, אלון שוסטר, גורית שמר, חגי רזניק, מאיה שפיר, סמדר כ"ץ, תמר וולפין, ח"כ שי חרמש.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

מוזמנים: פסח האוספטר, דני קוטן, הדס גולדמן, חגי מיורק, שני אורן, אילן גזית, גיל פלוטניק, מור גונן, נועם סלומון, ענת שביט, אורי מתוקי ויניב כרמל.

משתתף: יואב מרגלית.

 

יו"ר הישיבה - זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 15/2012 מיום 4.11.12.

ב.      אשרור החלטת המזכירות בנושא חנתון (מוזמן פסח האוספטר - דרור ישראל).

ג.       קרן מילואים פנסיונית לטובת חברי התנועה הקיבוצית.

 

החלטות

א.         פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 22.7.12 אושר ללא הערות.

 

ב.         המזכירות התייחדה עם זכרה של ציפויקה, ששמשה במשך שנים רבות מזכירת מזכירי התק"מ והלכה לעולמה בקיבוצה צאלים.
המזכירות בשיתוף עם קיבוץ צאלים
תמצא את הדרך להנציח את זכרה של פעילת תנועה מסורה זו, שרבים כל כך הכירוה, העריכו את פעולתה וזכו ממנה לעזרה ככל שהיה נדרש.

ג.          המזכירות - במצב רוח אחר (כמובן...) שולחת ברכת מזל טוב לחברת מזכירות התנועה סמדר כ"ץ (קיבוץ מגל) לרגל לידת בנה.

ד.         בעקבות פסיקת בג"צ המחייבת את בוגרי הנוער העובד לצאת מחנתון שם התיישבו לפני עשר שנים בכוונה לבנות במקום את ביתם הקיבוצי, והקביעה כי עליהם לשלם בדיעבד שכר דירה עבור התקופה שהתגוררו בחנתון במעמד של תושבים בפועל,- אשררה המזכירות - בהסכמה רחבה וללא מתנגדים - את החלטתה מיום 2.11.08 ולפיה (סעיף 2.5( אם, אכן, ייקבע, כי יוטל על חברי הנוער העובד בחנתון תשלום כלשהו בגין מגוריהם במקום כל אותן שנים, התנועה תהיה (מצוטט) "אחראית לכך שבכל מקרה התשלום הנ"ל לא ייפול על חברי הגרעין הנמצאים בחנתון".

ה.        המזכירות אשרה בתמיכת כל המשתתפים בישיבה את ההצעה הבאה:

(1)   תוקם קרן מילואים תנועתית, שתיקרא "קרן שפ"ע" (שימור פנסיה וערבות הדדית).

(2)   מטרת הקרן - בשלב הראשון - תהיה השלמת פנסיית המינימום לחברי קיבוצים, שקיבוציהם קבלו מרשם האגודות פטור מחובת תשלום פנסיית המימימום בשל אי יכולתם לעמוד במטלה הכספית הנגזרת מחובה זו.

(3)   מקורות הקרן יהיו תרומות של יחידים ותאגידים ובראש וראשונה מתרומה של אחוז אחד  מרווחי הון אשר יתקבלו בעת מכירת פעילות כלכלית מרכזית, כשבמקרה כזה תתבצע התרומה בשנת העסקה ותועבר לתאגיד שיקבע ושיהיה זכאי לכך שכספים אלה ייחשבו כהוצאה לצרכי מס (ע"פ, סעיף 46.

(4)   המזכירות תמליץ למועצת התנועה שתתכנס עוד לפני סוף 2012 להחליט על הקמת הקרן וזאת בהנחה, כי החלטת המועצה בנושא זה גם אם יש לה תוקף של המלצה בלבד, תתקבל ברצון וגם בהיענות על ידי קיבוצי התנועה, בהיותה ביטוי מוסכם לרעיון הערבות ההדדית הבין קיבוצית בהיקף סביר ומתוך רצון לסייע לסיפוק צרכי יסוד של חברים בקיבוצים המתקשים לעשות זאת בעצמם.

(5)   הפעלת הקרן תהיה בהתאם לתקנון מפורט ששמו: "תקנון קרן מילואים פנסיונית לטובת חברי התנועה הקיבוצית" ואישור הקמתה של הקרן יעניק תוקף מחייב לתקנון זה על כל סעיפיו.

(6)   להסיר ספק מלב - הפניה לקרן לצורך קבלת סיוע, תיעשה תמיד ע"י הקיבוץ ולא ע"י חבר'ה יחיד/ה, וההחלטה על מידת ההיענות לפניה תהיה בסמכותה של הנהלת הקרן.

(7) שמותיהם של חברי הנהלת הקרן מפורטים להלן והם: גיורא מסד, רבקה וילנד, ניר מאיר, עמרי כנען, עו"ד יעקב אברהמי, עו"ד אמיר גנז, כשבתפקיד יו"ר הקרן תשמש רינת גלילי (יו"ר אגף החברה בתנועה הקיבוצית).
הרכב זה הוא זמני עד לבחירת מזכיר התנועה החדש, לאחר בחירתו יסוכם סופית הרכב  הנהלת הקרן.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 15 מ-2.12.2012
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים