פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 15 מ-4.11.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון י"ט חשון תשע"ג, 4.11.12

(ישיבה 15/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אודי פלד, הלית בן צבי, יואל מרשק, ניר מאיר, עמרי כנען, עמיקם אסם, רועי יסוד, רינת גלילי, תמר וולפין.

חסרים: אורית נוקד, אבו וילן, גורית שמר, חגי רזניק, מיכי דרורי, מאיה שפיר, סמדר כ"ץ, שי חרמש.

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה - זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 14/2012 מיום 14.10.12.

ב.      בעקבות המועצה.

ג.       הערכות בנושאי תקציב ותכנית עבודה לקראת 2013.
ההצעה העקרונית:
להכין תקציב ותוכנית לחצי שנה בלבד ואת ההשלמה לבצע במשותף עם המזכיר הבא לאחר בחירתו וכניסתו לתפקיד.

ד.      מצגת + דיון על התנועה והארגונים האזוריים (יציג ניר מאיר)

 

החלטות:

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 14.10.12 אושר ללא הערות.

ב.      בעקבות המועצה שהתקיימה ביום ה' 1.11.12 דווח המפורט להלן:

(1)   מספר צירי הקיבוצים - 92.

(2)   בנושא הבחירות למזכיר הבא, ובהתייחס לאפשרות שיעמוד לבחירה מועמד אחד - התקבלה בהצבעה העמדה כי גם כך הבחירות ייערכו בקיבוצים וההצבעה תהיה אישית של חברי הקיבוצים בקלפי (קרי: ההצבעה לא תתקיים במועצה, אלא רק אישור התוצאה שתתקבל בבחירות הכלליות - שהן מעין בחירות מוקדמות קרי: "פריימריס")

(3)   המצגת שבאמצעותה נמסר דיווח על ביצוע תכנית העבודה של התנועה ב-2012 זכתה להערכה גם על ידי הדוברים שהתייחסו לממצאים שהוצגו וגם על ידי חברים נוספים, שביקשו כי המצגת תפורסם לכלל החברים באמצעים שיימצאו מתאימים לכך.

ג.       סוכם כי הערכות התנועה לקראת 2013 בכל הקשור לתכנית העבודה והתקציב תהיה כדלקמן:

מתוך כוונה לאפשר למזכיר שייבחר בראשית פברואר, להיות שותף בבניית תכנית העבודה והתקציב לפחות למחצית השניה של 2013, תכנית העבודה והתקציב ל-2013 שיוצגו במועצה הקרובה ייועדו לחצי שנה בלבד ויתבססו על התכנית שהתקבלה ב-2012 ובהתבסס על מקורות קיימים בפועל. (הצעה זו תובא לאישור במועצה בצמוד להצעת התכנית והתקציב כמפורט לעיל).

ד.      המצגת שבאמצעותה תיאר ניר מאיר את פעילות הארגונים האזוריים ואת המערכות העומדות לרשות הקיבוצים שמשה בסיס לתחילתו של דיון על הקשר בין התנועה לארגונים השונים גם בכל הקשור לסמכויות ולנושאי-פעילות, שמן הראוי לשקול אותם בהמשך.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם / תכנון ומידע

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 14 מ-14.10.2012
מצגת סיכום ביניים של פעילות אגפי התנועה בהתייחס לתוכנית העבודה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים