פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 14 מ-14.10.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ח תשרי תשע"ג, 14.10.12

(ישיבה 14/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אודי פלד, גורית שמר, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, עמרי כנען, עמיקם אסם, רועי יסוד, רינת גלילי, תמר וולפין,

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אבו וילן, איתי מרגלית, אלון שוסטר, חגי רזניק, סמדר סיני, ח"כ שי חרמש.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה - זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 13/2012 מיום 26.8.12.

ב.      שינויים בתקנון בחירת מזכיר התנועה.

ג.      סיכום ביניים של פעילות האגפים (מחצית שניה - כהשלמה לסיכום החצי שנתי של התקציב שהוצג במועצה הקודמת).

ד.      אישור סדר היום של המועצה הקרובה - יום ה' 1.11.12.

ה.      מצגת שנת השרות - (היקף, יעדים, סוגי פעילות).

 

החלטות:

 

א.        פרוטוקול הישיבה מיום 26.8..12 (13) אושר ללא הערות.
 

ב.       מרקי לוי - המתאם מטעם המזכירות את עבודת הועדה לניהול הבחירות של מזכיר התנועה הבא - סקר את השאלות התקנוניות העומדות לקראת סיכום (השבוע) וכשההצעות שתתקבלנה בוועדה תוגשנה למועצת התנועה הקרובה לדיון ואישור.
 

ג.        הוצגה מצגת שהוכנה לקראת מועצת התנועה לצורך הצגה מתומצתת של פעילות התנועה בהתייחס למטרות תכנית העבודה שאושרו במועצה לקראת 2012. בעקבות ההערות שנשמעו גם באשר לאופן ניסוח התכנים וכן למבנה המצגת, יקיימו מרקי ועמיקם פגישה משותפת עם רינה גלילי לביצוע השינויים שהוצעו בדיון והחוברת שבה נכתבו הסיכומים ביתר פירוט תישלח עוד השבוע לצירים יחד עם ההזמנה למועצה.
 

ד.        נסקרו באמצעות מצגת והסברים משלימים יעדי שנת השירות לשנה זו, היערכות גרעיני צבר (360 מתגייסים) הצורך בתוספת מימון לצורך הכשרת מבני מגורים לחברי הגרעינים הללו ונמסר דו"ח על התארגנות גרעיני נח"ל של בוגרי שנת השירות המיועדים לצאת בבוא העת לקיבוצים ולשלב בכך פעילות משימתית באזור.

 

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם / תכנון ומידע

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 13 מ-26.8.2012
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים