פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 13 מ-26.8.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ח' אלול תשע"ב, 26.8.12

(ישיבה 13/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, אבי אהרונסון, אודי פלד, גורית שמר, חגי רזניק, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, עמרי כנען, עמיקם אסם, רועי יסוד, רינת גלילי, תמר וולפין,

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אבו וילן, איתי מרגלית, אלון שוסטר, מרקי לוי, סמדר סיני, ח"כ שי חרמש.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

מוזמנים: ירון רייכמן, ראובן בויימל.

משתתף: יואב מרגלית.

 

יו"ר הישיבה - זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 12/2012 מיום 22.7.12.

ב.      קרן מרכזית לפנסיה - מוזמנים: ירון רייכמן וראובן בויימל.

ג.       דיון ראשון בהצעה להקמת קרן תנועתית לעזרה הדדית - הוצג ע"י ניר מאיר.

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 22.7.12 אושר ללא הערות.

ב.      נמסר על ידי ירון רייכמן ("ברית פיקוח") וראובן בויימל (היועץ הפנסיוני של התנועה) מידע על המגעים המתנהלים עם גורמי השלטון במגמה ליצור מצב בו הפנסיה של חבר הקיבוץ תהיה רשומה בקרן מרכזית על שמו והסכום המגיע לפנסיונר הזכאי לכך ישולם מדי חדש בחדשו לחשבונו האישי.

ג.       הדיון בהצעה להקמת קרן תנועתית לעזרה הדדית הסתכם כמפורט להלן:

(1)   יוקם צוות שיכין הצעה מפורטת לאופן בו תיבנה הקרן ולדרכים בהם תופעל להשגת מטרותיה כפי שנוסחו במסמך לדיון שהוכן לקראת הישיבה על ידי הצוות שהשתתפו בו גיורא מסד, רבקה וילנד וניר מאיר.

(2)   חברי הצוות - ניר מאיר, מיכי דרורי, רינת גלילי, גיורא מסד, רבקה וילנד, עמרי כנען.

(3)   תוקם לקרן הנהלה, אשר ישבו בה חברים וחברות, שיזכו באמון רחב ותפקידם יהיה להפעיל את הקרן בהתאם לכללים שייקבעו.

(4)   לאחר ההתארגנות הראשונית הנושא יגיע לדיון ולאישור במועצת התנועה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 12 מ-22.7.2012
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים