פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 12 מ-22.7.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ג' אב תשע"ב, 22.7.12

(ישיבה 12/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, איתי מרגלית, גורית שמר, חגי רזניק, יואל מרשק, מאיה שפיר, עמרי כנען, עמיקם אסם, רועי יסוד, תמר וולפין, ניר מאיר.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אלון שוסטר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, רינת גלילי, ח"כ שי חרמש.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

מוזמנים: ריקי רז, תלמה להב (מטה התרבות.)

 

יו"ר הישיבה - זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 11/2012 מיום 1.7.12

ב.      לקראת מועצת התנועה.

1.      הצגת הועדה לבחירת מזכיר התנועה.

2.      הצגת ההצעות בנושא התרבות.

3.      דו"ח ביצוע חצי שנתי של תקציב 2012.

החלטות:

 

בפתיחת ישיבת המזכירות קרא מזכיר התנועה את ההודעה הבאה:

"מדינת ישראל קמה על האתוס של עזרה הדדית וערבות בין כולנו. אסור לנו להשלים עם מצב בו קיימים בינינו אזרחים הנותרים ללא תמיכה, נרמסים בין גלגלי הביורוקרטיה של הרשויות, בלא תקווה לעזרה בהיחלצות, ואפשרות למגורים ראויים, כמו דיור ציבורי.

מצוקתו האישית של משה סילמן הביאה אותו למעשה טראגי נורא. אך לצערי סילמן לא יחיד. כמוהו יש ישראלים נוספים, החווים תחושת מצוקה גדולה עקב יחס, או יותר נכון לומר היעדר יחס מתאים מצד הרשויות לפנייתם. רשויות כמו הביטוח הלאומי, משרדי השיכון הרווחה, וחברות הדיור הציבורי חייבים לנהוג ברגישות, למרות הקושי, ולתת מענה ואוזן קשבת לאנשים כמו סילמן שהגיעו על עברי פי פחת. שילוב הידיים בין הרשויות יקטין את הסיכון בנפילת אזרחים אל התהום, ואת חלקם למעשיי ייאוש" נימק שור.

 

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 1.7.12 אושר.

ב.      המזכירות רשמה לפניה את רשימת החברים והחברות המוצעים לכהן בוועדה לניהול  הבחירות למזכיר התנועה הבא - כמפורט להלן:

1.      רבקה וילנד (גזית) יו"ר.

2.      מירב ניב - גשר.

3.      יריב יערי - מעברות.

4.      נרקיס רגב - עברון.

5.      יורי קנדל - להבות הבשן.

6.      תום דרומי - פלך.

7.      ורד טל - דביר.

8.      קובי לם - מעין ברוך.

9.      נורית ברקאי - ראש הנקרה.

יסייעו לפעילות הועדה - אמיר גנז, מרקי לוי.
הצעת הועדה תעמוד לאישור
במועצת התנועה הבאה שתתקיים ב-9.8.12.

 

ג.        מטה התרבות הציג בפני המזכירות את הנוסח הסופי של ההצעות בנושא "התרבות הקיבוצית" כפי שנדונו במועצת התנועה שהתקיימה ב-28.6.12 ותוצגנה לאישור במועצת התנועה הקרובה שתתקיים ב-9.8.12.

שילוב ההערות והתוספות שעלו בחוגי הדיון במועצת התרבות נעשה ע"י צוות ניסוח שמנה 11 חברים וחברות, שנכללו בהם אנשים מצוות ההגוי שהכין את החומר לקראת המועצה וכן מנחים ופותחים של הדיונים שהתקיימו במועצה עצמה.

 

ד.      גזבר התנועה הציג בפני המזכירות דו"ח ביצוע חצי שנתי של תקציב התנועה.

(1)   הדו"ח במתכונתו זו יוצג במועצת התנועה הקרובה.

(2)   בעקבות הדיון שהתפתח לאור נתוני התקציב נקבע, כי כל פעילות של אגף או מחלקה, שלא תוקצבה מראש,– ויש רצון להיכנס אליה , כולל ההוצאה הכספית הכרוכה בכך – מחייבת קבלת אישור מראש.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 11 מ-1.7.2012
חברי הועדה לבחירת מזכיר התנועה - לאישור מועצת התנועה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים