פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 11 מ-1.7.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון י"א תמוז תשע"ב, 1.7.12

(ישיבה 11/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, גורית שמר יואל מרשק, מאיה שפיר, עמרי כנען, עמיקם אסם,, רועי יסוד, רינת גלילי. תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, איתי מרגלית, אלון שוסטר, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, חגי רזניק, ח"כ שי חרמש.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

נוספים יואב מרגלית (ביטחון), יהודה סלמון (צובה - מטה שיתופי)

מוזמנים: איתמר שוויקה.

 

יו"ר הישיבה - זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 10/2012 מיום 3.6.12.

ב.      סיכום ראשוני של מועצת התרבות.

ג.      דיווח על ההסכם עם תנועת המושבים בנושא שנת שרות.

ד.      הצעת צוות פנסיה, כפי שתוגש לועדת המשנה בכנסת.

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול הישיבה מיום 3/6/12 אושר ללא הערות.

ב.      המזכירות רשמה לפניה, כי במועצת התנועה בנושא התרבות שהתקיימה ביום ה' ח' בתמוז, 28.6.12, השתתפו נציגים של 69 קיבוצים, אליהם חברו רכזי תרבות מקיבוצים שונים, מנחי הקבוצות ופותחי הדיונים בפורומים השונים - כך שמספר המשתתפים הגיע ל-140.
במועצה סוכם, שסיכומי 6 החוגים שדנו בהצעות ההחלטה, שפורסמו מראש לקיבוצים ונבחנו בקבוצות הדיון - ינוסחו בימים הקרובים על ידי צוות נרחב מבין מנחי הקבוצות וצוות ההגוי, שהכין את הדברים לקראת המועצה, והמסמך המנוסח יוצג לאישור המועצה הבאה שתתכנס ב-9.8.12.
המסמך שינוסח על ידי הצוות - על פי ההצעות העולות בחוגים, יישלח לקיבוצים במועד לעיון ולדיון - לקראת הבאתו לאישור סופי במועצה, שתתכנס כאמור לעיל ב-9 באוגוסט.

ג.       המזכירות רשמה לפניה את הודעת מזכיר התנועה, בדבר סיכום בין התנועה הקיבוצית לתנועת המושבים בעניין שת"פ בנושא שנת שירות.

(1)   תנועת המושבים תקצה על אחריותה ועל חשבונה פעיל שיהיה עובד תנועת המושבים ויפעל במסגרת מחלקת ש"ש בתנועה הקיבוצית.

(2)   הפעילות המשותפת תתבצע במסגרת מח' ש"ש של התנועה הקיבוצית במסגרת התקציב המאושר של המחלקה.

(3)   ההסדר הנ"ל יהיה בתוקף עד ליום 31.8.14 ואז יבחן מחדש.

(4)   כל שינוי בסיכום זה יהיה בהסכמה הדדית בין התנועות.

(5)   כל פתיחת משימות שנת שרות חדשות, שהם לא תנועת הנוער הקלאסית יעשה באחריות ועל ידי מחלקת ש"ש באגף המשימות, לאחר אישור מוקדם של התנועה המושבית והתנועה הקיבוצית.

ד.      המזכירות אישרה את הצעת צוות הפנסיה שאמורה לידון בועדת המשנה העוסקת בנושא מטעם ועדת העבודה והרווחה של כנסת ישראל.
אותו חלק בהצעה העוסק ביצירת "קופה מרכזית" בקיבוץ כמקור נוסף למתן פנסיה לזכאי לכך יעלה לדיון בישיבה הבאה אליה יוזמנו להצגת הנושא ירון רייכמן (ברית פיקוח) וראובן בויימל (יועץ פנסיוני, חבר בצוות הפנסיה).

 

זאב (ולוולה) שור

 מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 10 מ-3.6.2012
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים