פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 10 מ-3.6.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון י"ג בסיון תשע"ב, 3.6.12

(ישיבה 10/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, יואל מרשק, מאיה שפיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמרי כנען, רינת גלילי, תמר וולפין, איתי מרגלית, חגי רזניק.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, ח"כ שי חרמש, גורית שמר, ניר מאיר, עמיקם אסם, רועי יסוד, אלון שוסטר.

משקיפים קבועים: משה תרשיש (מבקר התנועה), מיכי דרורי (מח' משפטית), אביב לשם (דובר).

מוזמנים: מלכה מרום, נטע טבנקין, נירה ואלה, שריתה אפשטיין, אורי בראל - מח' החינוך.

 

יו"ר הישיבה - זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 9/2012 מיום 20.5.12.

ב.      אישור סדר היום למועצת התרבות (מצורף) הוצג ע"י ריקי.

ג.       דו"ח מח' החינוך, נמסר ע"י אבי אהרונסון.

 

החלטות

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 20.5.12 אושר ללא הערות.

ב.      מועצת התרבות:
ריקי רז הציגה סדר יום ומתווה של כינוס מועצת התנועה מתוכנן ב-28/6. דיווחה על צוות היגוי רחב שישב וחשב, וגיבש מתווה וסדר יום. הוזמנו צירי המועצה, ורכזי תרבות מהקיבוצים. צוות ההיגוי כלל גם אנשים מ"השטח", וגם פעילי תנועה.
ולוולה: המועצה היא המשך לוועידה בה הוחלט לקיים דיון על תרבות כאחד מאבני הייסוד של הקיבוץ. חשוב להוסיף להצעות ההחלטה התייחסות לפעילות תרבותית אזורית, לה נפח נכבד באזורים. וחשוב לציין את גופי התרבות התנועתיים.
הצעות ההחלטה אושרו, ההערות שהושמעו ישולבו בהצעה שתופץ לקראת המועצה.

ג.       דו"ח מח' החינוך:
בשיחה עלו מגוון נושאים
, כמו ייחודיות המערכת הקיבוצית, צורך במהלך להכרה בייחודיות, השפעת חוק חינוך חינם לגילאי 3-4 על המערכת בקיבוץ, שירותי המחלקה וכיווני התפתחות למתן שירותים נוספים לקיבוצים וליישובים בצורות התיישבות נוספות. עוד נדונו יחסי מערכת החינוך עם הקיבוץ, שיתוף פעולה עם תנועות הנוער ושכר עובדי המערכת - גננות ומטפלות.
נירה ואלה
: הציגה את פעילות מדור הגיל הרך, ואמרה "חשוב לדבר על כך לאור החלטת הממשלה בנושא חוק חינוך חינם לגילאי 3-4 ואכיפת סטנדרטים על מעונות שבפיקוח משרד תמ"ת. נדרשנו להתבונן היטב איך לשמר ייחודיות לאור החלטות משמעותיות אלה. בשנה שעברה הוצאנו חוברת "תו תקן קיבוצי", קיימנו פגישות באזורים להדרכה על חוק חינוך חינם והשפעתו עלינו. נירה פרשה את תפיסתה הפדגוגית וייחודיות החינוך אצלנו.
אפרים שפירא
: איך מגשרים על השוני בין הקיבוצים. יש מתחדשים, יש שיתופיים, יש עשירים ויש כאלה שלא יכולים להקצות כל כך הרבה משאבים לחינוך.
סמדר סיני:
חשוב לסנכרן את העמדה שלנו ושל המועצות האזוריות ולבוא עם מסר אחד לקיבוצים.
אבי אהרונסון:
דיווח על חברת "קיבוצון" בשותפות עם חברת סמרטסורסינג למתן שירותי ייעוץ חינוכי לקיבוצים. סגרנו חוזה עם נווה אילן ושדה אילן לשנת הלימודים הבאה. ומשא ומתן מתקדם בנושא עם מועצה אזורית אשכול. ממשיכים לעבוד עם הפזורה הבדואית בנגב, ועם מחלקת החינוך בעיר נצרת.
נטע טבנקין:
תנועות הנוער הם עוד גורם בפעילות חינוך לא פורמלי בחצר הקיבוץ. אם אין מסגרת חינוך בלתי פורמלי קשה להן לפעול באותו קיבוץ.
רינת גלילי:
המצגת הציגה באופן ברור את ההבדלים בין המערכת שלנו אל מול "החוץ". אתגר- העלאת שכר גננות ומטפלות בגיל הרך. המלצת מחלקת החינוך היא שכר גבוה משמעותית משכר המינימום.
אהרונסון:
עבודת תנועות הנוער בקיבוצים במשבר גדול. אנחנו מנסים לחבר את החוטים בחצר הקיבוצית.
יואל מרשק:
מציע לבחון פעילות לפי תוצאות. מה מצפים מבוגרי יב'. רבים מהם הולכים לשנת שרות, ואחר כך ליחידה קרבית ושירות משמעותי. צריך להוסיף לחזון מילים כמו משימתיות, התנדבות, ביטחון.
מרקי:
חשוב לציין שהמחלקה מחזיקה עצמה מבחינה כספית. הכנסה של מעל 4 מיליון ₪ וזה מעיד לדעתי על שביעות רצון בקיבוצים מהייעוץ שניתן להם על ידי מדריכות המחלקה. המציאות משתנה הן בחברה הכללית והן בזו שבקיבוץ. אנחנו צריכים להיאבק בחוכמה כדי לקבל הכרה בייחודיות המערכת אצלנו.
ולוולה:
מודה למחלקת החינוך על ההסבר והצגת הדברים. המציאות השתנתה. במערכת החינוך אצלנו יש ילדים משכונות ההרחבה ומיישובים באזור. צריך לבחון בזהירות ובחוכמה הכרה בייחודיות מערכת הגיל הרך אצלנו, כך שזה לא יפגע בהכרה בייחודיות בתי הספר שלנו. יש לנו מערכת חינוך טובה ומבוקשת ואנו גאים על כך.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 9 מ-20.5.2012
מבנה והתנהלות מוֹעֶצֶתַּרְבּוּת - לאישור מזכירות התנועה
החינוך בגיל הרך בתנועה הקיבוצית לנוכח חוק חינוך חינם לגילאי 3-4
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים