פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 8 מ-6.5.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון י"ד באייר תשע"ב, 6.5.12

(ישיבה 8/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, איתי מרגלית, חגי רזניק, גורית שמר, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני,עמרי כנען, עמיקם אסם, רועי יסוד, רינת גלילי, תמר וולפין

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אלון שוסטר, ח"כ שי חרמש, אביב לשם (דובר).

משקיפים קבועים: משה תרשיש (מבקר התנועה), מיכי דרורי (מח' משפטית)

משתתפים: נועה יפת (מזכירת המזכירות) יואב מרגלית (מח' בטחון)

מוזמנים: עזריה ורות אלון (חברי בית השיטה - לרגל קבלת פרס ישראל), יהודה סלומון (צובא - פעיל במטה השיתופי), אורית גלאור,יעל אייזנר (מח' הבריאות בתנועה).

 

יו"ר הישיבה - זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 7/2012 מיום 22.4.12.

ב.      קבלת פנים ושיחה עם מקבל פרס ישראל - עזריה אלון (בית השיטה).

ג.       דוח פעילות המטה השיתופי (מוסרת מאיה שפיר).

ד.      דוח פעילות מחלקת הבריאות (מוזמנות: יעל אייזנר, אורית גלאור ).

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 22.4.12 - אושר ללא הערות.

ב.      המזכירות קדמה בברכה את עזריה ורות אלון שכבדו בנוכחותם את הישיבה, אליה הזמנו לרגל הענקת פרס ישראל לעזריה אלון על מפעל חיים.

מטעם התנועה העניק מזכיר התנועה לעזריה ורות את הספר (האלבומי) שיצא לרגל 100 שנות הקיבוץ, בלווי מגילת קלף בה נכתבו דברי ברכה, שכבר פורסמו בעיתונות הקיבוצית עם קבלת הידיעה לפיה זכה עזריה אלון בפרס ישראל.

בדברי הברכה שנשא לכבודו מנה מזכיר התנועה, בין השאר, כמה פרקים בתולדות חייו של עזריה אלון וביניהם עלייתו לארץ כילד בגיל 7, ילדות ונעורים בכפר יחזקאל, הצטרפותו לתנועת "מחנות העולים", חברות רבת שנים בקיבוץ בית השיטה, חברות באקדמיה לשמירת זכויות בעלי החיים וצמחיית ארץ ישראל, לימודים בפקולטה לארכיטקטורה, יסוד החברה להגנת הטבע, שבין מפעליה המיוחדים נמנים גם 20 בתי ספר שדה שהוקמו ברחבי הארץ, הוראה והפצה של רעיון שמירת הטבע (והגנה על פרחי הבר) באמצעות הדרכה ישירה של טיולים ומסעות וגם באמצעות השידורים הקבועים בקול ישראל של פינת הטבע (בימי שבת בבוקר) שנמשכים כבר למעלה מיובל שנים וזיכו אותו בפרס רשות השידור וגם בזכות להיות הישראלי הראשון שקיבל את התואר יקיר האו"מ.

הוסיפו דברי ברכה והערכה
תמר וולפין בצטטה קטע מתוך "מעוף הברבורים" של סמי מיכאל, המתייחס ישירות לעזריה אלון, אבי אהרונסון, שהיה חבר ומאוחר יותר גם מרכז תנועת "המחנות העולים", חגי רזניק, חבר רביבים ומנהל הפנימיה במדרשת שדה בוקר, מאיה שפיר, שבמקצועה היא אדריכלית נוף אבו וילן העומד בראש התאחדות חקלאי ישראל ועמיקם אסם.

בדברי תשובתו תיאר עזריה אלון
את דרכו וגם את פעילותו רבת התחומים , הזכיר את שותפו אמוץ זהבי בהקמת החברה להגנת הטבע, הפועלת כל השנים כארגון דמוקרטי ללא הירארכיה, המקיים שיח מתמיד בנושאים החשובים להגנת הטבע בארץ ישראל.

עזריה אלון
מצא לנכון להדגיש בדבריו, כי מנקודת השקפתו, כאוהב ארצנו, ישראל היא "ארץ אחת" אך כזאת שככל הנראה, יהיה צורך לחלקה לשתי מדינות גם אם עדיין לא נמצאה הדרך הנכונה והמוסכמת לעשות זאת.

לסיום דבריו הדגיש עזריה אלון,
כי הגנת הטבע בארצנו נשענת על ארבעה עמודים: המדעי, הכלכלי, האסתטי, והאתי. על אלה מצא לנכון להוסיף עמוד נוסף, ייחודי, והוא העמוד הציוני.

ג.       המזכירות רשמה לפניה כבסיס לדיוני המשך את הדו"ח שמסרו יהודה סלומון ומאיה שפיר (המטה השיתופי) שבא לסכם סיורים ומפגשים שערך המטה בכ-60 קיבוצים. המטה נמצא עכשיו בשלב של ניתוח התובנות באשר למה שהתברר כמאפיינים משותפים לכלל הקיבוצים הללו וזאת במגמה להפוך זאת לתכנית עבודה, שתביא בעקבותיה שיתוף פעולה פנים תנועתי בין כל הקיבוצים.
בדיון העלו חברים את הרצון לשיתוף פעולה בין המטה השיתופי והקיבוץ המתחדש וברכו על כך שצוות המטה השיתופי רואה את שיתוף הפעולה עם כל הגורמים כחיוני.

ד.      המזכירות רשמה לפניה בהערכה רבה את הדברים שעלו בדיווח מחלקת הבריאות על הנושאים העיקריים שעל סדר יומה בשנת 2012 והם: עדכון השכר הקצוב לאחיות במסגרת שירותי בריאות כללית, המכרז החדש לשרותי אשפוז גריאטריים ולווי הבירורים בקיבוצים באשר להמשך קיומם ודרך הפעלתם של הבתים הסיעודיים, שדרוג פוליסת הביטוח "מגן בריאות" לקיבוץ, הכנת חלופות לביטוח סיעודי קולקטיבי, הכשרת מנהלי בריאות בקיבוצים, הרחבת מעגלי סיוע למשפחות במסגרת איל"ן הקיבוצי, יעוץ והדרכה בבניית מודל תומך זקנה וסיעוד בקיבוץ, והמשך פעולת מערך המתנדבים למיצוי זכויות ניצולי השואה, לתמיכה בחולי דמנציה ואלצהיימר וקידום בריאות עם הפורום הישראלי.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס'7 מ-22.4.2012
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים