החלטה 979 - 1155 - הערת אזהרה מהתנועה הקיבוצית
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

‏29 אפריל 2012

‏ז' אייר תשע"ב

לכבוד

יו"ר

מנהל קהילה

מנהל עיסקי

אחראי קרקעות

 

הנדון: החלטה 979 - 1155 - הערת אזהרה מהתנועה הקיבוצית

 

חדשות לבקרים, כמו פטריות אחר הגשם, צצים ימי עיון - יום עיון רודף יום עיון - שתכליתם הינה לשכנע את הקיבוצים להצטרף לקטסטרופה הכלכלית והקהילתית ששמה החלטה 1155 (לשעבר, החלטה 979) של מועצת מקרקעי ישראל.

 

העמדה העקרונית של התנועה הקיבוצית הינה שזכותה האוטונומית של כל קהילה קיבוצית להחליט על הענקת זכויות רכושיות בבתי המגורים בקיבוץ לחברי הקיבוץ. יחד עם זאת, ולאחר שהתנועה הקיבוצית סיימה עבודת מטה מקצועית, מקיפה ויסודית ביותר, באשר להיתכנות הכלכלית והקהילתית של החלטה 1155, התגבשה ההסכמה וההכרה - פה אחד, על דעת כל חברי צוות הקרקעות - כי אין לה, להחלטה זו, תקומה של ממש ברובם המכריע של הקיבוצים והמושבים השיתופיים בארץ. עוד יודגש, בניגוד לרושם שמבקשים גורמי שיווק למיניהם ליצור באמצעות 'ימי העיון', כי אפילו מינהל מקרקעי ישראל רחוק מאוד מסיום הכנת החוזים הרלבנטיים וההתארגנות המעשית ליישום החלטה 1155 (זאת, על אף שההחלטה, בנוסחה הקיים, התקבלה עוד בשנת 2008 ולא הוצא צו ביניים כלשהוא לעיכוב יישום ההחלטה). בכל אופן, טיוטת הנוהל שפורסמה, עד כה, אינה מבשרת טובות, ולפי הערכת הגורמים המקצועיים אין לה, להחלטה 1155 - ללא קשר לעלויות הכספיות הדרקוניות (הגלויות והסמויות) הכרוכות בה - היתכנות יישומית כלשהיא בטווח הזמן הקרוב והבינוני.

 

התנועה הקיבוצית סבורה, כי הפתרון המעשי היחיד להסדרת מערכת היחסים בין מינהל מקרקעי ישראל לבין ההתיישבות הקיבוצית טמון בהתנתקות והפרדה בין המינהל לבין הקיבוץ ביחס ל'שטח המחנה', תוך מתן חירות קניינית ותכנונית לקיבוץ (כולל הרשאה להעניק זכויות רכושיות (חכירת משנה) לחברי הקיבוץ). מתווה זה (אשר גובש להצעה קונקרטית) הוצג למספר בכירים בשירות הציבורי והוא מקובל עליהם. אנחנו פועלים לאשר הצעה זו במוסדות הרלוונטים.

 

בלאו הכי, קיבוצי הספר (קיבוצי קו העימות, רמת הגולן והנגב המערבי), המבקשים לשייך דירות לחברים, רשאים לעשות זאת במסגרת החלטה 751 בתנאים כלכליים סבירים; פרט לקיבוצים אלה, הרי שברוב הקיבוצים בארץ (פרט לקיבוצי פריפריה מובהקים), מימוש החלטה 751 עלול לסבך את הקיבוץ, תוך חסימת אפיק הצמיחה הדמוגרפית. החלטה 1155 אינה נושאת בכנפיה כל בשורה. נהפוך הוא: יש בה, בחלקיה הגלויים ובעיקר בחלקיה הסמויים, מַתְכּוֹן בדוק להרס הקהילה הקיבוצית (כולל סכסוכים פנימיים אינסופיים) ולסיבוך חברי הקיבוץ במערבולת מפלצתית של חוב כלפי מינהל מקרקעי ישראל.

 

מודגש, שוב, כי כל קיבוץ חופשי לקבל את ההחלטות המקובלות על אסיפת החברים, אולם בהחלט מוצע כי כל קיבוץ אשר שוקל להצטרף להחלטה 1155, יבוא בדברים עם נציגי התנועה הקיבוצית, על מנת שהאמת המרה והכואבת תיחשף והחברים יקבלו את ההחלטה - לא לאור אשליות-שווא בבחינת 'שלום שלום - ואין שלום', אלא לאחר ראייה מפוכחת של המציאות לאשורה.

 

כדי לייעל מסירת מידע זה, יכונסו ביוזמת התנועה הקיבוצית, בתקופה הקרובה, כנסים אזוריים, בהם המידע הרלבנטי יימסר לקיבוצים, כולל תחשיב כלכלי.

 

בברכה,

זאב (וולול'ה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

לפתיחת המסמך בקובץ פידיאף - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים