פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 7 מ-22.4.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ל' בניסן תשע"ב, 22.4.12

(ישיבה 7/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, איתי מרגלית, חגי רזניק, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, , עמרי כנען, עמיקם אסם, רינת גלילי, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אודי פלד, גורית שמר, מיכי דרורי, אלון שוסטר, סמדר סיני,ח"כ שי חרמש, סמדר כ"ץ , רועי יסוד.

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש.

משתתף: יואב מרגלית.

מוזמנים: רבקה וילנד (צוות ניר מאיר), גיורא מסד (הוזמן ולא הגיע).

 

יו"ר הישיבה - זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 6/2012 מיום 25.3.12.

ב.      דיון בהצעת צוות ניר מאיר (ההצעה צורפה להזמנה).

ג.       הודעת מזכיר התנועה בנושא שיתוף פעולה בין התנועה הקיבוצית לתנועת המושבים בנושא "שנת השירות" (הצעה צורפה להזמנה).

ד.      דו"ח קצר על ההתקדמות לקראת מועצת התנועה בנושא תרבות.

ה.      דו"ח פעילות המטה השיתופי (מוסרת מאיה שפיר).

 

החלטות:

 

א.      הפרוטוקול של ישיבת המזכירות 6/2012 מיום 25.3.12 - התקבל ללא הערות.

ב.      הדיון בהצעה למתכונת של שיתוף הפעולה בין התנועה הקיבוצית לתנועת המושבים בנושא שנת השרות נדחה לפי בקשת נציגי תנועות הנוער (נוע"ל, מחנות העולים, השוה"צ).

ג.       נמסר דיווח מפי יואל מרשק (משימות) על הערכות האגף בכמה נושאים:

1.      החלה ההתארגנות הראשונית לקראת הרפסודיה.

2.      נמצאת בבחינה הצעה לשדרוג תהליך המיונים של המתנדבים לשנת שרות.

3.      התקיים דיון בצוות החשיבה של אגף המשימות ובהשתתפות אבי אהרונסון, ראש מועצה אזורית מנשה,רכזי נעורים מקיבוצים שונים ונציגי הנוע"ל, מחנות העולים והשוה"צ, אהרון ידלין ומתענינים נוספים,כשהנושא היה: חינוך קיבוצי מהו בעת הזאת, איך ועם מי ניתן לקדם אותו. מתוכננת ישיבת המשך לבירור הנושאים וההצעות שעלו בדיון.

 

ד.      נמסד דיווח מפי עמיקם על ההתקדמות בהכנת מועצת התרבות

1.      מועד סופי למועצה - עדיין לא נקבע.

2.      בצוות ההיגוי המונה פעילים מבין עובדי התנועה, אנשי מטה התרבות ונציגים מקיבוצים שונים נוסחו דילמות שיעלו לדיון במועצה.

3.      הואיל ומדובר במועצה במתכונת המחייבת, יש להכין לקראת כינוסה את הדילמות בצורה של הצעות החלטה. הנושא נמצא בטיפול.

4.      הצעות ההחלטה ומבנה סופי של סדר היום יובאו לאישור המזכירות.

ה.      הצעת צוות ניר מאיר בתוספת הערות והבהרות הוצגה בישיבה ובסיכום הדיון.
התקבלו בהסכמה רחבה שתי הצעות:
הצעה אחת:
הנוסח שהציע הצוות והיא קובעת את המפורט להלן:
"כל מי שנבחר בגלל היותו חבר קיבוץ - ומתאים, כמובן - לתפקיד בתאגיד הקשור לתנועה הקיבוצית (כגון ניר שיתופי, משקי הקיבוצים, תואם, המשביר וכד') יהיה זכאי לקבל לעצמו דמי פרישה בגובה של עד 6 משכורות. כל סכום שינתן לו מעבר לכך יועבר למזכירות התנועה".
הצעה שניה:
האפשרות להקמת קרן תנועתית לערבות הדדית תיבחן על ידי צוות ניר מאיר (בו חברים גם רבקה וילנד וגיורא מסד) זאת במגמה לבדוק מקורות אפשריים ויעדים מוגדרים שקרן זו, אם תקום אמורה לשרת.

ו.         דיווח המטה השיתופי על פעילותו בקיבוצים - נדחה לישיבה הבאה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס'6 מ-25.3.2012
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים