פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 5 מ-11.3.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון י"ז אדר תשע"ב, 11.3.12

(ישיבה 5/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, גורית שמר, יואל מרשק, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמרי כנען, עמיקם אסם, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אילנה קיפר, אלון שוסטר, איתי מרגלית, חגי רזניק, ח"כ שי חרמש, מאיה שפיר, רועי יסוד, רינת גלילי.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

מוזמנים: אורי אופיר, מולי אקשטין.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 4/2012 מיום 26.2.12.

ב.      הצעה להוצאת תנועתון - דף מידע תנועתי .

ג.       בעקבות הועידה - "נכסים משותפים" - מצגת +הצעה להחלטה, מגיש אודי פלד (אגף הכלכלה).

ד.      בעקבות הועידה - מעורבות התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית, מציג יואל מרשק.

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות 5/2012 מיום 26.2.12 - אושר.

ב.      מזכיר התנועה - בשם מזכירות התנועה - שלח דברי הערכה ועידוד לתושבי הדרום ובכללם קיבוצי התנועה היושבים באזור המכונה "עוטף עזה", הנמצאים בימים אלה בעיצומה של התקפת טילים המשבשת ומסכנת את חייהם של תושבים אלה וכך מחזירה אותנו לימים קשים שכבר חווינו כמותם בעבר. הכל הצטרפו להבעת התקווה, כי תימצא הדרך להשיב במהרה את השקט לאזור ואת הביטחון לתושביו.

ג.       המזכירות, קבלה הסבר על התכנית להוציא דף מידע תקופתי, שבאמצעותו יופץ לכלל חברי התנועה בקבוצים המידע הרלבנטי והחשוב על פעילות אגפי התנועה ומחלקותיה.
המזכירות קבלה
בתמיכת 7 חברים וללא התנגדות את ההצעה להפיק 2 גיליונות ראשונים ולאחר מכן להביא את הנושא לדיון נוסף.
ההוצאה לאור של דפי המידע מוטלת בשלב זה על עמיקם אסם (תכנון ומידע) ואביב לשם (דובר).
סוכם בהסכמה,
כי אין יתרון בהוצאת דף מידע כגון זה בצמוד למועדי החגים, שכן דווקא בימים כאלה הציבור מוצף בפרסומים שונים ודף המידע לא יצליח לתפוס את מקומו הראוי.

ד.      המזכירות קבלה הסבר מקיף על מה שבא גם לידי ביטוי והסכמה בוועידה האחרונה, באשר לצורך החיוני של כל קיבוץ וקיבוץ לשמור על נכסיו המשותפים, וזאת כדי להבטיח את המשך התפתחותו של הקיבוץ ובה בה בעת גם את המשך קיומה של הערבות ההדדית בתוך הקיבוץ - שככל הנראה יהיה קשה לאורך זמן לבסס אותה רק על המקורות שיביאו מן המיסוי הפרוגרסיבי.

 

בסיכום ההסבר, שלווה במצגת מקיפה, עלתה לדיון ההצעה המובאת להלן:

 

 

"במסגרת דיון המזכירות בנושא הבעלות המשותפת בנכסים, כעוגן לקיום הערבות ההדדית באגודה השיתופית, הוצגה בפני המזכירות התכנית להקמת קרן ל.ה.ב. (הקרן לעידוד הצמיחה בקיבוצים).

 

הקרן, אליה חברו הארגונים האזוריים, קמ"ע וגופים קיבוציים נוספים (60%) יחד עם גורמים פרטיים (40%) הציבה לעצמה כמטרה: לסייע לקיבוצים הזקוקים למימון לצורך שמירת ופיתוח עסקיהם, ואף לקיבוצים המעוניינים לממש חלק מהשקעתם בנכסי ייצור תוך שמירת בעלותם בנכס.

 

המזכירות רואה בהקמת קרן ל.ה.ב. ומימוש מטרותיה צעד חיובי במסגרת החלטות הוועידה והמזכירות בנושא שמירת ופיתוח הבעלות המשותפת בנכסים בקיבוצי התנועה".

 

 

המזכירות קבלה בהסכמה כללית, כי הדיון שהתפתח בעקבות הצגת הנושא ובהתייחס להצעה

המפורטת לעיל, יוגדר כקריאה ראשונה ובעקבותיו יוקם צוות אשר יבחן וינסח את ההצעה, שתוצג

לדיון ולהחלטה במזכירות.

 

ה.      המזכירות קבלה דיווח מפורט על תכנית הפעולה של אגף המשימות לשנת 2012 שחלקה מבוסס על הנושאים שעלו, בוררו ואף הוסכמו בועידת התנועה.התכנית בכללה התמקדה בשלושה תחומים:

(1)   תחומים להצעות ולתגובות, שתבואנה לא רק מאגף המשימות אלא מגורמי תנועה שונים ובעיקרן תתייחסנה לנושאים חברתיים כלליים.

(2)   תחומי פעולה באגף המשימות וגורמים נוספים בבית התנועה, הנוגעים בעיקר לתנועות הנוער, תנועות הבוגרים, שנת השירות, השירות הצבאי, שיתוף פעולה עם גורמים שונים במגזר החקלאי והכפרי ועידוד הקואופרציה.

(3)   תחומי עשייה באחריות ישירה של אגף המשימות הכוללים בין השאר את פיתוחה של רשת מתנדבים למען החברה, פיתוח הפעילות במסגרת הנח"ל, קליטת גרעיני צבר ומשימות לאומיות כלליות, כולל פעילות בתחום הקשר בין יהודים לערבים בישראל.

 

המזכירות קבלה בהסכמה את ההחלטה לפיה מתחייב דיון עם תנועות הנוער (נוע"ל, שוה"צ, מחנוע"ל) לבחינת הקשרים המתקיימים ביניהן לבין התק"צ והמתחייב מכך.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 4 מ-26.2.2012
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים