ריכוז פרוטוקולים של ישיבות מזכירות, מועצות, ועידות ומטה התיישבות, התנועה ל-2012
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
ריכוז פרוטוקולים של התנועה הקיבוצית לשנת 2012

ישיבות מזכירות, מועצות, מטה ההתיישבות וועידות 

  

ישיבות מזכירות התנועה הקיבוצית:

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 16 מ-2.12.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 15 מ-4.11.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 14 מ-14.10.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 13 מ-26.8.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 12 מ-22.7.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 11 מ-1.7.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 10 מ-3.6.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 9 מ-20.5.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 8 מ-6.5.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 7 מ-22.4.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 6 מ-25.3.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 5 מ-11.3.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 4 מ-26.2.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 3 מ-12.2.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 2 מ-29.1.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 1 מ-1.1.2012

 

ישיבות מועצת התנועה הקיבוצית:

 

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 3 מ-27.12.2012

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 2 מ-9.8.2012

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 1 מ-28.6.2012

 

ישיבות ועידת התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול ועידת התנועה מס' 4 מושב ב' מ-12.1.2012

 

 

ישיבות פורום מטה ההתיישבות:

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים