פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 1 מ-1.1.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ו' טבת תשע"ב, 1.1.2012

(ישיבה 1/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, איתי מרגלית, אלון שוסטר גורית שמר, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, סמדר סיני, עמיקם אסם, רועי יסוד, רינת גלילי, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אילנה קיפר, חגי רזניק, סמדר כ"ץ ,עמרי כנען, ח"כ שי חרמש.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

משתתף: יואב מרגלית.

מוזמנים: עזרא רבין (געש) אלישע שפירא (עין השופט) אריק רייכמן (גליל ים)

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (23/2011) מיום א' 18.12.11.

2.      עדכון אחרון לקראת הועידה.

3.      דיון בדף העמדות שהוציאה תנועת המחאה (דף + מסמך מפורט, צורפו להזמנה)

4.      דיון נוסף בשאלת התמורה הכספית שקיבל אריק רייכמן מתנובה לאחר פרישתו (משתתפים אריק רייכמן, עזרא רבין, אלישע שפירא)

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול המזכירות מיום 18.12.11 אושר.

ב.      התקבל בברכה כחבר מזכירות חדש רועי יסוד (רכז הנוע"ל חבר קיבוץ רביד) שמחליף את אייל רייז (השוה"צ) כנציג תנועות הנוער במזכירות התנועה הקיבוצית.

ג.       המזכירות רשמה לעצמה כי החברים מוזמנים ליום פרידה מקבוצת פעילים המסיימים את תקופת עבודתם בתנועה. האירוע יתקיים ביום ד' 4.1.12 והוא יכלול סיור בנוה צדק, עם מוקי צור, ביקור במרכז רבין, ארוחה משותפת והצגה שתתקיים בבית התנועה.

ד.      נמסרו על ידי עמיקם, מטעם צוות הועידה, פרטי התארגנות חוגי הדיון במרכיבי "תעודת הזהות" הקיבוצית בעת הזאת, כפי שהם נדונו בישיבת צוות הועידה ומנחי החוגים, שהתקיימה כמה שעות לפני ישיבת המזכירות.
להלן רשימת החוגים ושמות המנחים
:
ערבות הדדית (שלומי אילן)
כלכלה ונכסים משותפים (אודי פלד)
צמיחה דמוגרפית (צוות צמ"ד)
חינוך קיבוצי (אבי אהרונסון וצוות מח' חינוך)
זהות תרבותית של הקהילה הקיבוצית (ענת רוזננבליט מקיבוץ צרעה)
התנהלות דמוקרטית של הקיבוץ בעת הזאת מהי?
תכנון החצר הקיבוצית בתקופה של שינויים (רזי יהל)

במקביל ל"חוגי הזהות"
יתכנס בנפרד חוג שיעסוק בחברה הישראלית ומקומו של הקיבוץ כגורם משפיע.

לקראת החוגים הוכנו דפי רקע
ואם יתנהלו הדברים לפי התכנית, הרי שיגיע מכל חוג איזשהו סיכום, שיעבור ניסוח בוועדה המתמדת וזו תביא את הדברים לפני המליאה בדרך שתמצא לנכון ולפי החומר שתקבל.
על חלק מכל זה ועל פרטים נוספים, כבר נמסר בישיבה קודמת, אך זהו הדיווח האחרון לפני הועידה עצמה.

ה.      המזכירות, לאחר קריאה ודיון במה שהוגש לה במסמך הנושא את השם "משנים כיוון - התכנית לתיקון החברה בישראל", שהוצא על ידי "פורום הארגונים החברתיים לצדק חברתי" קבלה ברוב של 10 תומכים מול שני מתנגדים את ההחלטות הבאות:

(1). התנועה הקיבוצית רואה בחיוב את המאבק החברתי ותמצא את הדרך הנכונה ליטול בו חלק.

(2). הכתוב במסמך מבטא במידה עמדה ציבורית רחבה שאנחנו מזדהים אתה.

(3). המזכירות תומכת בעקרונות הפעולה הבאים לידי ביטוי במסמך.

(4). בישיבת צוות המזכיר יבחרו נציגי התנועה, אשר יהוו אנשי קשר בין התנועה לארגונים החברתיים על כל המשתמע מכך. הנציגים יובאו לאישור המזכירות.

ו.         המזכירות, לאחר ששמעה את טיעוניהם של עזרא רבין ואלישע שפירא ואת תגובתו של אריק רייכמן באשר לשאלה מה היה צריך אריק רייכמן לנהוג בעקבות קבלת אותו סכום כסף שניתן לו על ידי תנובה עם פרישתו מתפקידו בחברה, ובאיזו מידה יש לתנועה הזכות להתערב בכך - קבלה ברוב של 10 כנגד 2 את שתי ההחלטות הבאות:

(1). המזכירות אינה חוזרת בה מן ההחלטה לפיה הקביעה למי שייך הסכום אותו קיבל אריק רייכמן מתנובה, אינה בתחום סמכויותיה של המזכירות.

(2). המזכירות מקבלת את ההצעה לקיים דיון עקרוני באשר לשאלה האם אמורה להיות לתנועה עמדה ובאיזו מידה לעמדה זו יכול להיות גם תוקף מעשי - באשר לסכומים כאלה או אחרים, שאינם במסגרת שכר העבודה הקבוע, שמקבלים ממקום עבודתם חברי קיבוץ שהם בעלי תפקידים, ויש להם זיקה כלשהי לתנועה ו/או למוסדותיה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 23 מ-18.12.2011
משנים כיוון - התוכנית לתיקון החברה בישראל - הסכם מסגרת לתיקון חברתי כלכלי
נייר הדרישות המלא של המחאה החברתית - מתווה להשקעה לקראת סדר יום כלכלי חברתי חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים