שער-סה"כ תק"צ    תוצאות בקיבוצי התק"ם   תוצאות בקיבוצי הקב"א