ניתוח תוצאות ההצבעה  ב2006  ובהשוואה ל-1999 ול-2003
תק"ם העבודה מרצ קדימה ליכוד שינוי מפלגות אחרות
2003 54% 16%   10% 11% 11%
2006 52% 9% #REF! #REF!   14%
קבה"א 1999 2003 2006
ב.ז.ב.        32,625    33,207    9,493
קולות כשרים        25,008    23,437    7,361
מרצ        15,850    12,058    3,201
עבודה           6,708       7,243    2,131
קדימה        1,099
ליכוד              195          894         70
שינוי              854       1,472  
אחרים           1,401       1,525       796