עלון מידע אוקטובר 2009
הודעה מיוחדת

המועצה הקיבוצית

שיתופי-חדשני / אלטרנטיבה לאתגרי הסביבה - הסיבה למשבר הקיבוץ היא פנימית: הוא לא הצליח להתמודד עם שינויי הסביבה ולהציע אלטרנטיבה רלוונטית (5 תגובות) מאת אורי הייטנר


לארועים קרובים

כותרת אחרת

המועצה הקיבוצית

שיתופי-חדשני / אלטרנטיבה לאתגרי הסביבה - הסיבה למשבר הקיבוץ היא פנימית: הוא לא הצליח להתמודד עם שינויי הסביבה ולהציע אלטרנטיבה רלוונטית (5 תגובות) מאת אורי הייטנר


מה קורה בתנועה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית    
לעדי לכלכליסט - הנחיה לקיבוצים: אל תשלמו יותר מ־17 אלף שקל לחבר, נעמה סיקולר, כלכליסט, 8/10

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית    
לעדי לכלכליסט - הנחיה לקיבוצים: אל תשלמו יותר מ־17 אלף שקל לחבר, נעמה סיקולר, כלכליסט, 8/10

 

חדשות אגף חברה - תרשום-תרשום

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית    
לעדי לכלכליסט - הנחיה לקיבוצים: אל תשלמו יותר מ־17 אלף שקל לחבר, נעמה סיקולר, כלכליסט, 8/10

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית    
לעדי לכלכליסט - הנחיה לקיבוצים: אל תשלמו יותר מ־17 אלף שקל לחבר, נעמה סיקולר, כלכליסט, 8/10