תקנות תכנון משק החלב (מכסות חלב בקר) - טיוטה להערות מרץ 2012
 

13.3.2012

תקנות תכנון משק החלב

טיוטה להערותיכם עד לתאריך 20/3/2012

 

מומלץ לשלוח גם אל מועצת החלב, במקביל לכתובת המצורפת למסמך, במשרד החקלאות.

 

תקנות תכנון משק החלב (מכסות חלב בקר) - טיוטה להערות

 

אגף הכלכלה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים