תשובת הבג'צ לעתירה של מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר
 

16.8.2011

תשובת המדינה לעתירות הבג"צ של מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר

 

עתירת  מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר (קובץ פידיאף)

 

תשובת המדינה לעתירות הבג"צ (קובץ פידיאף)

  

 

אגף הכלכלה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים