והיו לאגודה אחת
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

והיו לאגודה אחת

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 25.7.2011

  

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה

התנועה ממליצה לקיבוצים: שיוך "חוזי" עדיף על שיוך "קנייני"

 

בקיבוצים המעוניינים לקדם מהלך של שיוך דירות, מוצע לפעול במישור הפנימי בדרך של "שיוך חוזי". זוהי המלצתו של צוות הקרקעות התנועתי לקיבוצים, במסמך עמדה רשמי, שנשלח בראשית השבוע למזכירויות ולממלאי תפקידים רלוונטיים בקיבוצים.

 

המסמך חתום על ידי מזכיר התנועה, זאב (ולוולה) שור, והוא גובש והופץ לאור התעצמות אי הבהירות בקיבוצים מאז פסק בג"צ בעניין החלטה 979 של מינהל מקרקעי ישראל, לפני כחודש. במסמך התנועתי עדכון על מהלכים מול המינהל והמלצה על כיוון הפעולה לעניין "שטח המחנה" בקיבוץ, שיוכים ובניה חדשה.

 

המסמך נפתח בהסבר: פסק הדין שניתן על ידי בג"צ לעניין החלטה 979 לא שינה את ההחלטה המקורית (שעודכנה בהחלטה 1155), למעט שינוי של "היום הקובע" הקבוע בהחלטה, מיום 3.9.2003 ליום 27.3.2007. לכאורה, ההתפתחות המרכזית בעקבות פרסום פסק הדין הנה שהחלטה 979 שהייתה מוקפאת למעשה מאז קבלתה, הופכת להיות החלטה שניתן להוציאה אל הפועל. אולם, אנו סבורים שעדיין אי-אפשר ליישמה בפועל בקיבוצים.

 

יישום בעייתי

 

ככלל, ניתן להצביע על מכשלות עיקריות ביישום החלטה 979 ו-1155. מכשלה ראשונה בקיומם של סעיפים בעייתיים ביותר, שלכאורה אושרו בבג"צ, ובכללם הסעיפים הקובעים ש"חלקת המגורים" בקיבוץ מהווה רק חלק משטח אזור המגורים בקיבוץ, ולפיכך כל שימוש בשטח שמחוץ ל"חלקת המגורים" מחייב תשלום כבד של 5% לשנה מערך הקרקע (בכפוף להנחות אזורי עדיפות). מכשלה שנייה היא שניתן לשייך בקיבוץ בתנאי ההחלטה רק חלק מיחידות הדיור המוקצות לקיבוץ לפי תמ"א 35. מכשלה שלישית היא שעדיין נדרשים תשלומים גבוהים להשלמת שיוך דירות. מכשלה רביעית היא שנשארו בתוקפן הוראות מעבר קשות לעניין קיבוצים הפועלים לפי החלטה 751. מכשלה חמישית היא הערכת ממ"י עצמו, שהיערכותו ליישום ההחלטה תארך לפחות שנתיים ימים. נוסף לאלה, למרות פסק הדין של בג"צ, איננו מרפים מהצורך שהתווינו עוד לפני מתן פסק הדין, שעיקרו שחרור שטח המחנה באופן מוחלט מהחיכוך עם מינהל מקרקעי ישראל והקניית הזכות לקיבוץ לעשות בשטח זה שימוש חופשי (בכפוף לתכניות תקפות והיתרים כדין) ללא צורך בהסכמה של המינהל ו/או תשלום למינהל ובכלל זה הסדרי שיוך ו/או שימוש עם החברים לגבי דירות המגורים בקיבוץ, יזמויות, תעסוקה וכיוצא בזה.

 

חיזוק לאגודה

 

לדעתנו, נכתב, הסדרה מלאה, הוגנת והולמת של נושאים אלו אינה אפשרית במסגרת הנוסח הנוכחי של החלטה 979. לפיכך בכוונתנו למצות את האפיק הקיים מול הוועדה הציבורית שהקימה הממשלה - "ועדת רוטקופף", במטרה לנסות ולהביא לפתרון הנושאים, אשר יתבסס בעיקרו על לשונו של חוזה החכירה לדורות של הקיבוצים, בשינויים התואמים את רוח הזמן, תוך עמידה בעקרונות שקבע הבג"צ לעניין החלטה 979. הוסבר ש"אנו סבורים כי בסופו של יום, יושג הסדר קרקעי שהנו מתאים יותר וטוב יותר לקיבוצים מאשר המצב הקיים, לרבות לעניין שיוך דירות בקיבוצים החפצים בכך. זו הסיבה שלדעתנו לקיבוצים כדאי להמתין ולראות כיצד יסתיים הטיפול בנושא. בקיבוצים המעוניינים לקדם בינתיים מהלך של שיוך דירות, מוצע לפעול במישור הפנימי על דרך "שיוך חוזי". יחד עם זאת, מומלץ, בכל אותם קיבוצים החפצים להמשיך לפעול לשיוך דירות מלא (קנייני), והרואים עצמם יכולים לפעול כבר כעת על פי החלטות קיימות, כגון החלטה 751, יש לשקול את העניין לפי הנסיבות הפרטניות.

 

בסיום המסמך, כותב מזכיר התנועה, "אנו ממליצים לכל הקיבוצים להמשיך ולקלוט חברים ולבנות דירות חדשות. לצורך כך אף פעלנו, כזכור, להשגת הסדרי ביניים שיאפשרו חתימה מיידית של המינהל על היתרי בניה בקיבוצים ללא עיכובים כלשהם. באופן דומה, אנו פועלים בימים אלה להשגת הסדר ביניים לעניין השימושים לתעסוקה בשטח המחנה בקיבוץ. אני מקווה כי בזמן הקרוב נוכל למסור עדכונים נוספים בנושאים הללו.

 

לפרטים ועידכונים נוספים על ועדת רוטקופ ובג"צ 979 - קראו במדור "על הפרק" (בצד שמאל של דף הבית של האתר) 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים