המח' המשפטית מסכמת שנה: 500 פניות לייעוץ מצד קיבוצים וחברים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

המח' המשפטית מסכמת שנה: 500 פניות לייעוץ מצד קיבוצים וחברים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 28.12.2011

 

מימין לשמאל: עו"ד אברהמי, עו"ד גנז, עו"ד דרורי

2011: 'המשפטית' טיפלה ב-500 פניות של קיבוצים, ממלאי תפקידים וחברים

 

בשנה החולפת התקבלו במחלקה המשפטית למעלה מ-500 פניות. הללו נחלקות בין פניות של הנהלות וממלאי תפקידים בקיבוצים, לבין חברי קיבוץ "מהשורה". כך עולה מסיכום שעשו עו"ד מיכי דרורי (מנהל, געש), עו"ד יעקב אברהמי (ניר אליהו) ועו"ד אמיר גנז (מעברות).

 

הייעוץ המשפטי הוא ליבת עבודתם של דרורי, אברהמי וגנז. לצד ייעוץ לקיבוצים, ניתן ייעוץ למטה התנועה - אגפיו ומחלקותיו, ולתאגידי התנועה, אך לא רק להם. בשנים האחרונות רבו הפניות מצד חברי קיבוץ, בעיקר לאור תהליכי השינוי ואי בהירות באשר לזכויות וחובות החבר, וליחסים המשתנים עם הקיבוץ. לכן הוחלט לפני מספר שנים על מתן ייעוץ משפטי ראשוני, ללא תשלום, אשר ניתן כחלק משירותי התנועה לקיבוצים ולחברי קיבוץ.

 

שירות גם לחבר

 

"אנחנו חברי קיבוץ, ורואים את עבודתנו בתנועה כשליחות", פתח עו"ד אברהמי, בשיחה שקיימנו בראשית השבוע. במשפט הזה תמצת את תפיסת המחלקה כנותנת שירות ללקוחותיה - החל ברמת הקיבוץ, הארגון, התאגיד התנועתי, ועד לנקודת הקצה - החבר היחיד בקיבוץ אי-שם, משום היותו חלק מהתנועה.

 

תחומי הייעוץ של השלושה מגוונים, וכוללים פיקוח, בקרה ומעורבות בתיקון תקנונים, פגישות עם הנהלות, השתתפות באסיפות ובפגישות עם אנשי רשם האגודות השיתופיות, לפי בקשה של קיבוץ. ייעוץ משפטי לחבר ניתן מתוך תפיסה אותה הם מגדירים "חשיבות הטיפול באוכלוסיות החלשות בקיבוץ".

 

לשאלתי מה כולל ייעוץ משפטי ראשוני לחברים, השיב מיכי דרורי שחברי קיבוץ נעזרים בידע שנצבר במחלקה לאורך השנים בנושאים כמו דיני המשפחה והמעמד האישי, העבודה, מקרקעין, חוזים, נזיקין וירושה. אמיר גנז הוסיף ופירט שהשירות כולל בדיקת טענות ותלונות מצד חברים, נסיעות לקיבוצים או קיום פגישה ייעוץ בבית התנועה. חשוב לציין, הם מדגישים, שטיפול בפנייה נעשה בשיתוף דנה גורן ממחלקת טיפול בפרט, עם מלווי הקיבוצים, או עם מחלקות אחרות, תלוי בנושא.

 

עו"ד צמוד

 

דוגמא לליווי משפטי מצדם של מחלקות התנועה, הוא הקשר עם יעל אייזנר ואורית גלאור במחלקת בריאות ורווחה. שם מתבטא הייעוץ במעקב עדכון שכר האחיות בקיבוצים, ניסוח דרישה להשבת סכומים שלא שולמו לאחיות, וניסוח הסכמי בריאות ופוליסת ביטוח חדשה לקיבוצים. ייעוץ שוטף ניתן גם בענייני מינהל מקרקעי ישראל, חוק 'ההסדרים', עדכון תמ"א 35 וליווי מהלכי חקיקה הנוגעים לאגודות שיתופיות.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים