2012: תקציב מטה התנועה הקיבוצית יהיה 30,079 מיליון ש"ח
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

2012: תקציב מטה התנועה הקיבוצית יהיה 30,079 מיליון ש"ח

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 22.12.2011

 

35% מהתקציב - לפעילות חינוכית של תנועות נוער בישראל ובתפוצות

 

תקציב מטה התנועה הקיבוצית - הארגון המייצג את הקיבוצים - יעמוד בשנת 2012 על 30,079 מיליון ש"ח. כך אושר בכינוס מועצת התנועה הקיבוצית.

 

רוב התקציב הוא תשלום מס השתתפות 257 הקיבוצים החברים בתנועה הקיבוצית.

 

סכום השימושים של מחלקות הארגון הוא 17,199 מיליון ש"ח. פעילות המחלקות היא לתועלת הציבור בקיבוצים, וממלאי תפקידים כלכליים וקהילתיים בהם. חלקו השני של התקציב - 12,880 מיליון ש"ח - מוקצה לפעילות חינוכית של תנועות נוער בארץ ובעולם, מכוני מחקר וארכיונים, ושל גופי תרבות כמו להקת המחול הקיבוצית, התזמורת הקאמרית הקיבוצית - נתניה, גלריה הקיבוץ ומכון החגים שיטים.

 

תקציב 2012 מאוזן ביחס שבין מקורות לשימושים, זאת לאחר שנים בהן התנהל מטה התנועה הקיבוצית בתקציב גירעוני. האיזון נובע אודות לחזרתם של כל הקיבוצים לתשלום מסים מלא, וחיסכון תקציבי שנעשה בשנתיים האחרונות.

 

בכינוס מועצת הקיבוצים אושרה גם תכנית עבודת מטה התנועה. דגש מרכזי יושם על ייצוג הקיבוצים וזכויותיהם מול משרדי ממשלה, יצירת מסלולי קליטת צעירים בקיבוצים, חיזוק שמירת נכסיהם היצרניים של הקיבוצים, ליווי קיבוצים ואיתור מקורות הכנסה, מעקב וליווי תשלום קצבאות הפנסיה - בדגש על קיבוצים בהם עדיין לא הגיעו לתשלום הקצבה המחייבת (מינימאלית). נושאים נוספים - מעקב אחר יישום החלטת הממשלה לשדרוג תשתיות פיזיות בקיבוצים, והגעה להסדר עם משרדי ממשלה רלוונטיים על הסדר משכנתא לבנייה בתוך הקיבוץ.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים