צומת עין חרוד
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

צומת עין חרוד

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 6.12.2011

 

עין חרוד איחוד

עין חרוד איחוד, שיתופי, קיבוץ ותיק, חזק כלכלית. "לא מתלוננים" ניסח בחן צ'אי, המזכיר. ע.ח.א גדול - במספר חבריו, בתעשייה, בחקלאות, בחינוך ("נאלצנו" להגדיל השנה את בית התינוקות), הפנסיה גבוהה, ובשנתיים האחרונות ובשנה הבאה מיישמים מהלך בנייה רחב היקף של שיפוץ דירות קיימות ובניית חדשות.

 

מוטי קומורוב, מלווה קיבוצי העמקים מטעם התנועה הציג סיכום מאזנים חמש-שנתי לפיו לצד חוסן כלכלי ומערכת רווחה תומכת, ניכרת ירידה במספר החברים והמועמדים. נושא שהונח על השולחן, הוא שאלת סיווג עין-חרוד איחוד בשנים הבאות, וזאת לאור השנים האחרונות בהן מצוי הקיבוץ בתהליך של גיבוש הסכמות על אורח החיים, לאור מחלוקת פנימית בין מצדדי 'שינוי' למצדדי הקיבוץ השיתופי. לדברי חלק מהחברים, בקיבוץ שורר מצב של תקיעות שכבר נותן אותותיו. נציגי התנועה המליצו ליצר הסכמות, אולי בעזרת ייעוץ חיצוני. ולוולה סיכם בפירוט נושאים בטיפול התנועה - ליווי ועדת רוטקופף שדנה ומגבשת המלצות לממשלה לגביי הקרקע החקלאית, תכניות קליטה בקיבוצי תת-אכלוס להוצאתם מהרשימה המאיימת על עתידם כקיבוץ, הדגשה לקיבוצים להחזקת הנכסים ואמצעי הייצור בבעלות האגודה, שיוך דירות פנימי, והעדפת קליטת מצטרפים כחברים באגודה על פני שכונה קהילתית לצד הקיבוץ. באשר למחלוקת הפנימית אמר כי עין חרוד איחוד הוא מהסמלים המובהקים שלנו, יש אצלכם רוח מיוחדת וחשוב להגיע להסכמה שתאפשר לחיות ביחד גם בעתיד.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים