התנועה מגבשת 'תעודת זהות' מוסכמת לקיבוץ
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

התנועה מגבשת "תעודת זהות" מוסכמת לקיבוץ
אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 5.12.2011

 

עמיקם אסם

תכנית עבודת התנועה ב-2012 שמה דגש על ייצוג הקיבוצים מול משרדי ממשלה, ליווי ומעקב נושא הפנסיה, וגיבוש "תעודת זהות" מוסכמת לקיבוץ

 

מוסכמת ומשותפת לקיבוץ, היא אחת ממשימות מטה התנועה בשנת העבודה הקרובה. את תכנית העבודה, שאושרה במזכירות התנועה ותוצג בשבוע הבא לאישור צירי מועצת התנועה, הציג עמיקם אסם. "תעודת הזהות" תכלול התייחסות לקיבוץ במכלול היבטים חברתיים וכלכליים. גיבושה יחל בועידת התנועה ב-12 בינואר 2012. סעיף מרכזי בתכנית העבודה הוא ייצוג הקיבוצים מול מוסדות המדינה בכל הקשור להגנה על זכויותיהם כאגודות שיתופיות, עם אמצעי ייצור משותפים, הבטחת זכויות בקרקע, המשך קבלת תקציב מדינה לשדרוג תשתיות, אישור משכנתא לבנייה בקיבוץ, ושמירה על ענפי הייצור כמקורות הכנסה לקיבוץ.

 

יעדים נוספים בתכנית העבודה יהיו המשך עידוד וקידום הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים, כתנאי להתפתחות קהילה רב-דורית, הקולטת מצטרפים לחברות מלאה, שומרת ומפתחת נכסים כלכליים משותפים.

 

פנסיה תחילה

 

בתחום הכלכלי תפעל התנועה ביחד עם גורמים אזוריים ואחרים, תלווה קיבוצים בחיזוק כלכלתם, ושמירה על נכסים יצרניים משותפים. בתחום הפנסיה נפעל למימוש החלטת מועצת הקיבוצים במעקב פרטני אחרי גובה הקצבה בכל הקיבוצים, ומציאת פתרון באלה שלא הגיעו לתשלום הקצבה המחייבת. מטרות נוספות הן קידום ופיתוח פעילות חברתית, חינוכית ותרבותית בקיבוץ, הפעלה מושכלת של מערך לווי, ייעוץ והדרכה לקיבוצים.

 

מטרה נוספת בתכנית העבודה היא עידוד ופיתוח התנדבות - תנועתית ואישית - ברחבי החברה הישראלית, וברמת הפנים - קיבוצית לקידום מערכת החינוך, והתרבות בקיבוץ.

 

פנימה והחוצה

 

החזון התנועתי אושר עוד בתכנית עבודת התנועה בשנה שעברה, ומעצם היותו 'חזון' מכוון אל-על במילותיו, אך אנחנו עומדים מאחוריו: "התנועה הקיבוצית, כתנועה ציונית להתיישבות שיתופית, תחתור לצמיחתם הכלכלית, הדמוגרפית והחברתית-תרבותית של קיבוציה , תפעל לרווחתם ולרווחת חבריהם, תוך חיזוק הקהילה הקיבוצית מבית, תיטול חלק ותעודד השתתפות של קיבוצים וחברים במשימות לאומיות וחברתיות תוך קיום ופיתוח שיתופי פעולה עם גופים וארגונים השואפים כמוה לחברה צודקת בה מתקיימים דמוקרטיה, ערבות הדדית, סולידאריות, שוויון ערך האדם וחתירה לשלום ובטחון.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים