מחלקת החינוך מאתגרת את טרכטנברג
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מחלקת החינוך מאתגרת את טרכטנברג

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 24.11.2011

 

ד"ר אבי אהרונסון

מחלקת החינוך גיבשה תגובתה לחלק העוסק בחינוך בדו"ח טרכטנברג, והיא פועלת להשפיע על מימושו מול ועדות בכנסת ובעזרת ח"כ שלי יחימוביץ'. בחוות דעת שכותרתה "על הדבש ועל העוקץ" מצביעים במחלקת החינוך על כך שהדו"ח "אינו עוסק כלל באיכות החינוך ואינו קובע את הפרמטרים והעלויות לאיכות זו, בכדי לא לאלץ את הממשלה להשקיע משאבים רבים באיכות חינוך גבוהה. הסכנה בהימנעות מקביעות אלה היא שההשקעה תהיה מינימלית ולא מקסימלית, ותביא את המערכת למכנה משותף נמוך מהרצוי".

 

ככלל, מסביר ד"ר אבי אהרונסון, מנהל המחלקה, "אנחנו מברכים על התייחסות דו"ח טרכטנברג למערכות הגיל הרך. יש חשיבות רבה בהעלאת המודעות לחשיבותן של מערכות החינוך לסדר היום ולדיון הציבורי ולטיפול ממשלתי בנושא. התכנית החינוכית שאנחנו מציגים כוללת צרכים כמו ראייה כוללת של הגיל הרך לידה עד שש כמערכת אחת במשרד החינוך, המדיניות הפדגוגית חייבת להיות מלווה במדיניות כלכלת חינוך, הכשרה מקצועית - גננת בכל יחידה חינוכית (בהלימה עם שינויי ההכשרה של הגננות - לידה עד שש, שאושרו במל"ג), הקפדה על מדדים - גודל הקבוצה, מספר ילדים למבוגר, שטח היחידה החינוכית, שעות הפעילות, שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים (חוק השילוב), מקצועיות הצוותים והדרכה שוטפת ורלוונטית.

 

פרטים נוספים על התכנית, כמו תקנים וכוח אדם, השקעה במבנים, שעות פעילות בגיל הרך ובצהרונים כולל מחירים, השקעה במקצועיות העובדים כולל אלה בחינוך הבלתי פורמלי.

 

התכנית המלאה באתר המחלקה www.kibbutz.org.il/hinuch

 

דו"ח טרכטנברג על הדבש ועל העוקץ - פרק החינוך
סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים