קואופרציה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

קואופרציה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 15.11.2011

 

מעטים (ואני לא ביניהם) זוכרים ששנת 2012 הוכרזה על ידי עצרת האומות המאוחדות כ"שנת הקואופרציה הבינלאומית". מי שכן זוכרים הם כמה חברים מסורים לרעיון הקואופרציה, והם שמו לפניהם מטרה ליישם את החלטת האו"ם בישראל. הסיסמה שנבחרה לשנת הקואופרציה היא: "עסקים קואופרטיביים בונים עולם טוב יותר".

 

איך מיישמים? מקימים ועדה. אך במקרה דנן יש להם כוונה אמיתית לרתום את צמרת המדינה להקמת "ועדה לאומית", כמו בכל אחת מהמדינות המיוצגות בארגון האו"ם.

 

משימות הוועדה כפי שהוגדרו במתווה שנקבע באו"ם, הם קידום הידע על הקואופרציה, קידום ההקמה של קואופרטיבים, הגברת התמיכה לקידום קואופרטיבים על ידי חקיקה הולמת ומדיניות תומכת. אצלנו כונסה ביוזמתו של יהודה פז (כיסופים) ישיבה רחבה בה נכחו דודו קוכמן מהאיחוד החקלאי, יצחק יואל ממרכז הקואופרציה, מנדל מקואופ ירושלים, עו"ד יפעת סולל, אמציה רייז, רוני בוכמן, אילנה לפידות, רייפי גולדמן, ושלומי אילן מרכז פעילות הקואופרציה בתנועה הקיבוצית. בפגישה הוחלט לקדם הקמת "הועדה הלאומית" בישראל וירכז את הפעילות ד"ר יהודה פז.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים