סקר השכר בקיבוצים לשנת 2012 - ממצאים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

סקר השכר בקיבוצים לשנת 2012 ערוך ומוכן לשירותכם!

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 14.11.2011

 

שלומית צימרינג

סקר שכר עדכני, ובו נתונים מ-52 קיבוצים על 180 תפקידים שונים מופץ מהשבוע לקיבוצים לשימושם של מנהלי משאבי אנוש, מזכירויות והנהלות קהילה

 

הסקר מראה ש-22% מהמשרות מתומחרות מתחת ל-5000 ₪ לחודש ברוטו למשרה מלאה. ב-49% מהמשרות ההכנסה נעה בין 5000-9000 ₪ ברוטו, וב-19% מהמשרות ההכנסה היא בין 9,000-15,000 ברוטו. ב9% מהמשרות השכר הוא מעל 15,000 ₪. הסקר נערך על-ידי טל שטרן - יועצת בתחום השכר והתגמולים, ביוזמת שלומית צימרינג, מנהלת יחידת משאבי אנוש במטה התנועה.

 

נתונים נוספים בו מראים שבמרבית הקיבוצים המשרות הבכירות מאוישות בחלקיות משרה. לדוגמא משרת רוב המזכירים היא בהיקף של 60% משרה, ברוב הקיבוצים מכהן מנהל קהילה בממוצע 70% משרה, מרכז משק 75%, מנהלי משאבי אנוש 55% ויו"ר עסקי או קיבוצי בכשליש (30%) משרה.

 

שלומית צימרינג מציינת, שבחוברת הסקר מפורטים התפקידים הנסקרים, פילוח לפי סיווג קיבוץ, גודל ומיקום גיאוגרפי. מדדים נוספים בפילוח היו היקף המשרה, אחוז מקבלי הרכב, אחוז מקבלי קרן השתלמות, בתפקידים מסוימים - ממוצע אחוז היקפי המשרה בפועל.

 

חשיבות הסקר, אומרת שלומית, היא בהיותו כלי חשוב אותו אנו מציעים לשימושם של אנשי מקצוע רלוונטיים בקיבוץ. תמחור המשרות והשכר הפך בשנים האחרונות לכלי מרכזי בכל ארגון וקיבוץ, הן לבניית תקציב כוח אדם בענף, והן לתמחור שכר העובד כך שיוכל לכלכל משפחתו. "קיימת חשיבות גדולה לכך שבתמחור משרה יילקח בחשבון מה נותן 'השוק' למשרה בארגונים אחרים, באזור ובארץ" מנמקת שלומית. צימרינג הוסיפה כי בסיס הנתונים בסקר הם נתונים שקבוצת מיקוד של מנהלי משאבי אנוש ("ותודה לקבוצת העמיתים של העמקים הצפוניים על תרומתם") חשבו שהם הנתונים החשובים ביותר שישמשו את אנשי המקצוע בשגרת הניהול.

 

והמלצה לסיום - לקבוע בקיבוץ המתחדש מדיניות שכר ברורה וידועה לכלל הציבור, ולקיים דיוני שכר לחברים ושכירים מדי שנה או שנתיים.

 

את הסקר המפורט ניתן להזמין משלומית בכתובת hr@tkz.co.il  בטלפון 052-5017232.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים