השינוי בקיבוץ: מי חש שיצא נשכר, מי חש מופסד (ב)
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

השינוי בקיבוץ: מי חש שיצא נשכר, מי חש מופסד (ב)

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 9.11.2011

 

סקר המכון לחקר הקיבוץ: 85% מצדדים בשקיפות רבה בשכר הבכירים בקיבוץ. 55% מעידים שיצאו נשכרים מההפרטות בקיבוץ. 65% סבורים שתהליך ההפרטה הוגן. 76% מצדדים בערבות הדדית רחבה, ו-79% בבעלות משותפת על אמצעי הייצור

 

למעלה ממחצית (55%) החברים בקיבוצים המתחדשים שביצעו הפרטות והנהיגו שכר דיפרנציאלי סבורים שיצאו נשכרים מהשינוי באורחות החיים בקיבוצם. 19% מהמשיבים סבורים שנפגעו מתהליכי השינוי. כך עולה מסקר עמדות ושביעות רצון בקיבוץ, בעריכת פרופ' מיכל פלגי ואליאט אורחן, מהמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה. בסקר השתתפו 894 חברים קיבוצים ומועמדים לחברות.

 

65% - תהליך השינוי הוגן: את תהליך התמורות בקיבוץ הגדירו 27% מהמשיבים בקיבוץ השיתופי כ"לא הוגן", כמות כפולה של משיבים (58%) סבורים הוא הוגן. בקיבוץ המתחדש הגדירו "לא הוגן" את תהליך השינוי 13% מהמשיבים. 65% סבורים שתהליך השינוי באורחות החיים הוגן.

 

אמון בהנהגת הקיבוץ: ל-33% אמון רב בהנהגת הקיבוץ, ל-33% אמון מועט, וליתר אמון בינוני בהנהגת קיבוצם. במודל השיתופי יותר משיבים נותנים אמון בבעלי התפקידים החברתיים והכלכליים, בהשוואה למודל המתחדש.

 

85% מצדדים בשקיפות שכר הבכירים: סוגיה נוספת שנבדקה היא מידת השקיפות הרצויה בשכרם של נבחרי ציבור בתפקידים מרכזיים בקיבוץ. רוב גדול של משיבים - 85% - סבורים שנדרשת שקיפות רבה על שכר הבכירים. 7% סבורים שנדרשת שקיפות מעטה.

 

55% מאמינים בעתיד הקיבוץ: בסקר השנה קיימת עלייה באחוז המאמינים בעתיד הקיבוץ. אם בשנת 2002 האמינו 42% במידה רבה בעתיד הקיבוץ, ב-2011 55% מאמינים בעתיד הקיבוץ.

 

מאמינים בשוויון? מאמינים פרק נוסף בסקר בוחן את עמדות המשיבים על יישום ערכים בקיבוץ. יישום כיום של אחד מעקרונות היסוד של הקיבוץ בעבר - שוויון - יזיק לדעתם של 25% מהמשיבים. 44% סבורים ששוויון דווקא יועיל לקיבוץ (עלייה מ-41%). יישום "ערבות הדדית רחבה" יועיל לדעתם של 76%, ויזיק לדעתם של 10%. בעלות משותפת על אמצעי הייצור יועיל לדעתם של 79% מהחברים (עלייה מ-76%), 5% סבורים שבעלות משותפת תזיק לקיבוץ. יישום עקרון "מכל אחד לפי יכולתו לכל אחד לפי צרכיו" יזיק לקיבוץ לדעתם של מעל מחצית (53%, קיטון מ-58% לפני שנתיים), אך יועיל לדעתם של 27% מהמשיבים.

 

פערים בקיבוץ: כמחצית המשיבים סבורים שהפערים הכלכליים בין החברים גדולים, ועוד כשליש סבורים שהם בינוניים. התפלגות העמדות יציבה מאז 2005. יותר מבוגרים (50%) וגילאי הביניים (52%) בהשוואה לצעירים (32%) סבורים שהפערים הכלכליים בין החברים בקיבוץ גדולים.

 

כמה ימליצו לחבר על חיי קיבוץ? "הייתי ממליץ בכל לב" השיבו 51% (עלייה מ-45%). 21% (ירידה מ-24%) לא היו ממליצים על קיבוץ. יותר גברים (57%) מנשים (46%) היו ממליצים על קיבוץ. ויותר צעירים (67%) מגילאי הביניים (50%) ומהמבוגרים (48%) היו ממליצים על חיי קיבוץ.

 

10% היו רוצים להתגורר בשכונה קהילתית / הפיכת קיבוץ למושב: עשירית מהמשיבים היו מעונינים במידה רבה להתגורר בשכונה קהילתית ליד קיבוצם או שקיבוצם יהפוך למושב.

 

קליטה בקיבוץ: הקיבוץ עושה על מנת לקלוט את בניו/בנותיו סבורים 39% (עלייה מ-32%), לא נכון 32% (ירידה מ-40%). פחות מעשירית מתנגדים לכל קליטה. 53% מציינים שהם רוצים לקלוט מצטרפים לתושבות ולחברות. כשליש מהמשיבים מעונינים בקליטת חברים בלבד.

 

אמון בהנהגת התנועה הקיבוצית: כמחצית מציינים שיש להם אמון מועט בהנהגת התנועה, 34% מביעים אמון בינוני, ו-11% אמון רב. יציבות ברמת אמון מועט ורב, עלייה באמון הבינוני.

 

במה צריכה לעסוק התנועה הקיבוצית?

 

לפעול מחוץ לגדר: המשיבים סבורים שמטה התנועה הקיבוצית צריך להתמקד במעורבות בחברה הישראלית: הרבה (75%), מעט 7%, בייצוג הקיבוצים כלפי מוסדות המדינה: הרבה 84%, מעט 6%, לסייע לתנועות נוער בישראל: הרבה 74%, מעט 8%, תמיכה בתנועות נוער בתפוצות: הרבה 55%, מעט 18%, בקידום הנושא האקולוגי: הרבה 60%, מעט 17.

 

על פי הסקר, חברי הקיבוצים סבורים שעל התנועה לעסוק בליווי קיבוצים במצוקה: הרבה 69%, מעט 8%, צמיחה דמוגרפית הרבה 63%, מעט 11, ביטוח פנסיוני לחבר הרבה 80%, מעט 7%, וזכויות חבר בעבודה הרבה 71%, מעט 11%.

 

צדק חברתי בקיבוצים - חלק א' של הסקר

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים