מועצת התנועה הקיבוצית הכריעה ברוב גדול: העלאת הפנסיה המחייבת בקיבוץ המתחדש ל-40% מהשכר הממוצע במשק - בהתאם ליכולתו הכלכלית של הקיבוץ
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מועצת התנועה הקיבוצית הכריעה ברוב גדול: העלאת הפנסיה המחייבת בקיבוץ המתחדש ל-40% מהשכר הממוצע במשק - בהתאם ליכולתו הכלכלית של הקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 17.10.2011

 

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית

כ-300 נציגים של למעלה מ-140 קיבוצים השתתפו בכינוס מועצת התנועה. ולוולה: ההצעה שהתקבלה אחראית ומאוזנת בין העלאת גובה קצבה ודאגה לרווחת הגמלאים עם הבטחת התכנות כלכלית לכך

 

מועצת התנועה הקיבוצית שהתכנסה בסמינר אפעל קיבלה החלטה הממליצה לקיבוצים להעלות את גובה הקצבה המחייבת לגמלאים ל-40% מהשכר הממוצע במשק בכפוף להיתכנות כלכלית של הקיבוץ. בהצעה שהתקבלה תמכו 159 צירים. בעד הצעת התארגנות "פנסיה בראש" תמכו 37 צירים. המשמעות הכספית באם תמומש המלצה זו, היא העלאת סכום הקצבה המשולמת לגמלאי בקיבוץ מ-2,870 ש"ח כיום, ל-3,280 ש"ח. כיום מחושבת הקצבה המשולמת לגמלאי בקיבוץ לפי נוסחה שנקבעה בתקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש לפי 35% מהשכר הממוצע במשק. כיום, למעט 7 קיבוצים חלשים כלכלית 200 קיבוצים נוספים המתנהלים לפי דגם "קיבוץ מתחדש" מקציבים לחברים גמלאים לפחות את גובה הקצבה. הכנסה נוספת לגמלאי היא קצבת זקנה מהביטוח הלאומי.

 

החלטת המועצה, בה השתתפו נציגי של למעלה מ-140 קיבוצים, נפתחת באמירה "התנועה הקיבוצית רואה יסוד להיותנו חברה סולידארית". ההחלטה שאושרה היא אימוץ הצעת מזכירות התנועה הקיבוצית, לאחר שהוצגה בפניה חוות דעת של משרד רואי חשבון "ברית פיקוח", בהזמנת רשם האגודות השיתופיות. מהממצאים עולה כי כשליש (70) מהקיבוצים המתנהלים כ"מתחדשים", ומחויבים לשלם קצבת פנסיה לגמלאים, עשויים להיכנס לגירעון תקציבי אם היו מחויבים להעלות את גובה הקצבה ל-40% מהשכר הממוצע במשק (מ-2,870 ₪ לכ-3,280 ₪). לאור זאת, ומתוך אחריות למצבם של כל הקיבוצים, החליטה מזכירות התנועה הקיבוצית לסגת מכוונתה לדרוש מרשם האגדות השיתופיות את העלאת גובה הקצבה בתקנה מחייבת, ולהביא הצעת החלטה שמשמעותה המלצה לקיבוצים להעלות את תשלום הקצבה בהתאם ליכולתו הכלכלית של הקיבוץ. מודגש בהחלטה כי התנועה מקיים מעקב על יכולות הקיבוצים, וכשייווצרו התנאים שיאפשרו את העלאת הסכום בתקנה היא תפעל לכך מול רשם האגודות השיתופיות.

 

סעיפים נוספים בהחלטה שהתקבלה: תוספת של 25% לקצבה שמקבל פנסיונר יחיד בקיבוץ, החי בגפו ושאינו זכאי לפנסיית שארים, בנוסף לקצבת השארים מהביטוח הלאומי. באשר ליעד עתידי - 'פנסיה הוגנת' - הכוונה שזו תגיע לגובה של לפחות 50% מהשכר הממוצע במשק (לפי סעיף 1 בחוק הביטוח הלאומי). ההפרש בין "פנסיית הבסיס" (מינימום) לבין "הפנסיה ההוגנת" (יעד) ישלם הקיבוץ לפנסיונר על פי יכולתו של הקיבוץ, ובהתחשב גם בנתוני הוותק של החבר, הכללים החלים בתקנות הערבות ההדדית לגבי חבר בגיל העבודה לעניין רשת הביטחון (לא כולל עצם חובת העבודה), ומודל שיוך הנכסים ו"פירות" הנכסים הנהוג בקיבוץ.

 

עוד הוחלט: לקרוא לקיבוצים שלא להטיל מס פנימי על קצבאות הביטוח הלאומי וקצבאות אחרות על פי דין. כמו כן, מומלץ שלא להטיל מס פנימי העולה על 20% מסכום קצבת "פנסיית הבסיס" (לרבות התוספת ליחיד). על הכנסות הפנסיונר העולות על פנסיית הבסיס יוטל מס פנימי על פי החלטות הקיבוץ. הקיבוץ יעגן בתקנונו את החלטותיו הנוגעות לזכויות הפנסיה. חברי הקיבוץ בגיל העבודה יחויבו בהפקדה לצבירה פנסיונית בהתאם להחלטות הקיבוץ, תוך הימנעות מפדיון כספים אלו למטרות אחרות.

 

בנושא של חילוקי דעות בסוגיות הפנסיה בקיבוץ היחיד, מומלץ כי "חילוקי דעות בין פנסיונרים ובין קיבוצם בעניין תשלום הפנסיה על פי החלטה זו יובאו לפי דרישת פנסיונרים באותו קיבוץ לבירור תנועתי או לבירור בפני מוסד אחר אשר עליו יוסכם בין הצדדים".

 

מזכיר התנועה, זאב (ולוולה) שור אמר: בנושא הפנסיה עומד למבחן הקיבוץ "כחברה רב-דורית", וממומשת מחויבות הקיבוץ וחבריו שבגיל העבודה לדאוג לרווחתם של אלה שפרשו לאחר עשרות שנים של עמל ועבודה". הוא הוסיף כי "בשנים האחרונות נעשה מהפך בתחום הפנסיוני, בזכותם של הקיבוצים והנהגותיהם, ובזכותה של התנועה שהעמידה את הנושא בצמרת סדר היום. המהפך הוא גם תודעתי - שימת הפנסיה בצמרת סדר היום בכל קיבוץ, וביישום - כל הקיבוצים מקצים חלק נכבד מתקציב הקהילה לנושא הפנסיה.

 

בהצעתנו יש אחריות ומחויבות חד-משמעית לביטחונם הסוציאלי של הגמלאים, לצד היתכנות כלכלית לקיומו ועתידו של הקיבוץ. אנחנו מחויבים למעקב אחר שינויים ויישום ההחלטה. נמשיך ללוות קיבוצים שעדיין לא הגיעו לשלם את הקצבה המחייבת, ובמציאת מקורות. בד בבד, נשכנע קיבוצים שיכולים להגדיל את סכום הקצבה. הנוסחה היא איזון בין העלאת גובה קצבה עם הבטחת התכנות כלכלית לכך.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים