בן 90 פוקח עין
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

בן 90 פוקח עין

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 10.10.2011

 

תל יוסף

הביקור בתל יוסף החל, איך לא, בבית טרומפלדור, המשווע להשקעה וטיפוח. אלה יגיעו בשעה טובה בזכות תקציב ממשלתי שאושר במסגרת תכנית שדרוג אתרי מורשת בישראל. בפגישת מטה התנועה עם ממלאי תפקידים נפרסה תמונת הקיבוץ "ביום שאחרי" סיום עבודת ועד ממונה שניהל את הקיבוץ מספר שנים. אוכלוסיית תל יוסף, קיבוץ ותיק מאוד - הוקם ב-1921 על ידי אנשי גדוד העבודה, מונה כ-400 נפשות. בסקירה של ממלאי תפקידים בהנהלה עלתה התמודדות הקיבוץ עם צמיחה דמוגרפית לאור ירידה במספר החברים והילדים. המהלך מורכב, מצריך החלטות, מקיף הרבה משפחות של בני ובנות קיבוץ ונקלטים מבחוץ, חלק מהנקלטים עדיין אינם מתגוררים בקיבוץ. כלכלת הקיבוץ נשענת על חקלאות בלבד, ממשיכים לטפל בהחזר חובות שמביאים לעלייה בעמודת ההון העצמי. בנושא הפנסיה מתעתדים בתוך שנתיים להשיג את היעד - קצבה חודשית של 3,500 ש"ח.

 

יעדים עיקריים בקהילה הם שיפור המצב הקהילתי והדמוגרפי, העצמת החינוך הבלתי פורמאלי לילדים, שדרוג תשתיות פיזיות. בעסקים מתכוונים להביא לשיפור בענפים, פירעון חובות לבנקים ושחרור שעבודים, ומהלך שיוך דירות ונכסים.

 

בדיון נדונו מגוון נושאים בקהילה ובכלכלה, ולוולה מסר דיווח על מהלכים שמובילה התנועה, למשל השגת תקציב ממשלתי לשדרוג תשתיות פיזיות בקיבוצים, ייצוג הקיבוצים בוועדת רוטקופף לקביעת מדיניות בקרקע חקלאית, הגנה על משק החלב והיצרנים, מסלולים למשכנתא בקיבוץ, וליווי קיבוצים בנושא הפנסיה כולל איתור מקורות לצמצום גירעון אקטוארי.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים