חוזרים למגרש
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 
חוזרים למגרש

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.10.2011

 

קיבוץ חצור

חצור: מתחדש עם רוח שיתופית. הקיבוצים חצור וגברעם אירחו אותנו בתחילת השבוע. "אותנו" מתייחס לצוות תנועתי, בראשות מזכיר התנועה, ועמו המנכ"ל, מנהלי אגפים, והמארגנים - מלווי הקיבוצים. כל יום שני - שני קיבוצים, נפגשים עם ממלאי תפקידים וחברים מתעניינים, סיור בקיבוץ, סקירת ממלאי תפקידים, הצגת סיכום מאזני הקיבוץ, ודיון. חצור הוגדר כ"מתחדש עם רוח שיתופית" בידי הנהגתו, שתיארו קיבוץ שמתנהל כקיבוץ מתחדש עם סבסוד עמוק בחינוך ובבריאות, פנסיה גבוהה, קליטה המצטרפים כחברים בקיבוץ, ומקורות הכנסה מתעשייה, חקלאות ויזמויות. בדיון עלו נושאים נוספים כמו חינוך, קרקעות ושיכון, שיוך, ומיסוי.

קיבוץ גברעם

גברעם 2012: פנסיה בראש. מחצור לגברעם, הנמצא במועצה אזורית חוף אשקלון. גברעם, מתנהל כמתחדש, מנוהל על בידי ועד ממונה, מרצון. צעדי הוועד בשנה האחרונה היו קודם כל עצירת הדימום הכלכלי שאיים על עתיד הקיבוץ. היישום הקיף בין היתר הקטנת חובות, צמצום היקפי משרות והוצאות בקהילה, פריסת חובות לספקים, ייעול מערכות בריאות ורווחה ועוד. כעת לצד המשך קיטון חובות פונים למימוש תכנית צמיחה דמוגרפית - קליטת המצטרפים כחברים בקיבוץ. ובינתיים ממשיכים לייצר במפעל מעטפות, עושים חקלאות, ומחפשים את המקור התקציבי להעלות בשנה הבאה את גובה קצבת הפנסיה לגמלאים כך שתגיע למתחייב בתקנות הערבות ההדדית.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים