נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

קמ"ע זקוקה לחזון חדש

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 26.9.2011

 

אודי פלד

קמ"ע (קרן מרכזית לערבויות) שבבעלות התנועה הקיבוצית, נוסדה בשנת 1989 במטרה לסייע לקיבוצים לצאת מן "המפץ הגדול" ולקדם צמיחה כלכלית וחברתית. ב-22 השנים שחלפו מאז היווסדה של הקרן השתנו אורחות החיים והכלכלה של הקיבוצים לבלי הכר, אבל הקרן, כמו הייתה "היפהפיה הנרדמת", קפאה על מקומה. דיני האגודות השיתופיות ותקנוני הקיבוצים עברו רביזיה עמוקה, אבל בתקנוני קמ"ע, כאילו נמסרו למשה בסיני, לא שונה אף קוצו של יוד'. התוצאה היא שאחד המכשירים הכלכליים החשובים ביותר של התנועה הקיבוצית (אם לא ה ...) מבוזבז במידה רבה.

 

על קמ"ע לעדכן את חזונה ולהתאימו לצרכים החדשים והמתחדשים. בראש וראשונה על הקרן להפוך ולהיות רלבנטית ל"מעגל החיים" של חבר הקיבוץ. זו תיעשה אם נצליח בכמה מהלכים: הראשון, לסייע בידי זוגות צעירים בדרך של מתן ערבות מתאימה להלוואות שיכון, ובכך לתרום לצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים. מהלך שני, לסייע בידי חברי הקיבוץ הבוגרים לפתח יזמויות עסקיות כחלק מהותי ומתעצם בשדרה הכלכלית של הקיבוץ. מהלך שלישי, לסייע לגמלאים במימון פנסיה הוגנת על בסיס נכסים משויכים, ובכך לסייע בגישור על הגירעון האקטוארי ההיסטורי.

 

התאמת פעילות הקרן לצרכים החדשים מחייבת ביצוע שינויים במסמכי היסוד, ולא פחות חשוב - שינוי גישה ורענון החזון .

 

אודי פלד, מנהל אגף הכלכלה ויו"ר קמ"ע
 
סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים