שנת מחנך
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

שנת מחנך

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 19.9.2011 

 

ד"ר אבי אהרונסון

מחלקת החינוך מסכמת שנה: עבודה 'פנימה' - חיזוק זהות החינוך הקיבוצי ומאבק לשמירת ייחודיותו, ו'החוצה' - בצהרונים ומעונות בערים, ובפזורה הבדואית בנגב

 

"שנת תשע"א הייתה שנת מפנה בפעילות המחלקה". כך מעיד ד"ר אבי אהרונסון, בגיליון ספטמבר של "עלי חינוך", ביטאון מחלקת החינוך לאנשי החינוך בקיבוצים.

 

אהרונסון מפרט בסיכום שנדבך מרכזי בעבודת המחלקה היה חיזוק זהות החינוך הקיבוצי כמהלך 'פנימה' לקיבוצים, לצד פריצה אל החברה הישראלית. המהלך 'פנימה' נעשה גם על ידי מדור הגיל הרך ומדור החינוך הבלתי פורמאלי, באמצעות כתיבה ופרסום חוברות של עקרונות פעולה למערכות בקיבוצים, ובעקבותיהן ימי עיון ודיאלוג עם 'השטח', שהמשכם הטמעת 'התורה' ודרך העבודה. מדור בתי הספר יחדד את זהות החינוך בקיבוץ בכנס ארצי על דמותו של בית הספר הקיבוצי.

 

את הפריצה 'החוצה' מסביר אהרונסון בשיתוף פעולה חדש עם חברת "קיבוצון" מיסודה של חברת "סמארט סורסינג", שעובדת עם מעונות וצהרונים בערים ברחבי הארץ, ומהשנה - ברוח עקרונות מחלקת החינוך הקיבוצית. העבודה המשותפת מחולקת כך שאת תפעול העבודה השוטף מבצעת חברת "קיבוצון", מחלקת החינוך מפקחת בייעוץ והדרכה. "זרועה נוספת ששלחנו לתוככי החברה הישראלית היא בחיבור עם הפזורה הבדואית בנגב, בעזרת "מכון השלום" ועמותת אג'יק, במטרה לשתף פעולה בתחום הגיל הרך והחינוך הבלתי פורמאלי.

 

חלק אחר במחלקה - מדור כלכלת חינוך - ריכז בשנה החולפת מאמץ בייעוץ להקמת מערכות חינוך בקיבוצים ומושבים שפנו אלינו לעזרה. כחלק מחיזוק הזהות אנו נאבקים מול משרדי הממשלה להבליט את ייחודנו כמגזר בחברה הישראלית, שיש לו מערכת המאפיינת את 'האקולוגיה' שלו. בדיאלוג שלנו עם המשרדים יש לציין כי במשרד החינוך וגם בתמ"ת אנו מגלים אוזן קשבת בדרגי הניהול, אך קושי גדול ביישום מול דרגי 'השטח'. חלק ממערכות החינוך שלנו מגלות רפיון אל מל דרישות משרדי הממשלה, דרישות שלא באות בהלימה עם רצוננו בהכרה בייחודיות מערכת חינוך קיבוצית. אנו רואים במאבק לשמירת הייחוד חלק ממאבק קיבוצי כולל להמשך הכרה בייחודיות הקיבוץ וצרכיו.

 

המחאה החברתית בחודשיים האחרונים שמה את החינוך במרכז, ובעיקר את העלויות שמשפחה נדרשת לשלם בעבור חינוך ראוי. חשוב לי לומר ביושר, חינוך טוב עולה הרבה כסף. המערכות שלנו אינן זולות, המבנה המיוחד שלנו מאופיין בהשקעה ומקצועיות, בכמות ימי הפעילות ובשעות הפעילות, בתקני כוח האדם ובהכשרתו. לכל אלה עלויות גבוהות. לא יהיה שמח ממני אם תחליט המדינה לסבסד חינוך מלידה ועד גיל שש. ובינתיים, אני סבור שיש מקום לסבסוד עמוק מצד הקהילה את מערכת החינוך, באם זו לא מסובסדת, ולהוריד בדרך זו מהנטל על משפחות צעירות. אני סבור שאין להתפשר על איכות המערכות שלנו, שהן ספינת דגל במערכת החינוך במדינת ישראל.

 

"עלי חינוך" מס' 19 - ספטמבר 2011
סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים