הפנסיה מגיעה למילואות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

הפנסיה מגיעה למילואות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 15.9.2011

 

יובל אורן (מילואות)

בעוד שבועיים, 2/10, בשעה 16:00 ייחתם במילואות סבב כנסי הסברה אזוריים שקיים מטה התנועה לקראת התכנסות מועצת התנועה שתדון ותצביע על הצעה לשיפור מצב הפנסיה המחייבת, וזו אליה יש לשאוף כיעד בקיבוץ המתחדש. את המפגש - פתוח להשתתפות חברי קיבוצים וממלאי תפקידים - ייפתח ולוולה בהצגת הצעת התנועה, ויוסיפו דברי הסבר עו"ד מיכי דרורי, רבקה וילנד ועו"ד אודי פלד. יוג יוצגו עמדות התארגנויות "פנסיה בראש" ו"פורום הקיבוץ המתחדש".

 

בשבוע שעבר החליטה מזכירות התנועה להשהות פנייתה לרשם האגודות השיתופיות להעלות בתקנה את סכום קצבת פנסיית הבסיס ל-40% מהשכר הממוצע במשק. ההחלטה באה לאחר הצגת דו"ח דגימה של משרד רואי חשבון 'ברית פיקוח', ממצאים מטרידים ולפיהם כ-70 קיבוצים לא יצליחו לעמוד בהצעת התנועה להקציב גמלה חודשית מחייבת גבוהה יותר בלא להיכנס לגירעון תקציבי נוסף.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים