בחודש הבא: מועצת התנועה תכריע בסוגיית הפנסיה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

בחודש הבא: מועצת התנועה תכריע בסוגיית הפנסיה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 15.8.2011

כנס פנסיה בגליל העליון

בכנסי הסברה בצפון השתתפו 250 ממלאי תפקידים וחברים

 

כ-100 משתתפים מקיבוצי הגליל העליון השתתפו בראשית השבוע בכנס הסברה על הפנסיה בקיבוץ, שארגן מטה התנועה, לקראת כינוס מועצת התנועה בחודש הבא (15/9) בו תוכרע סוגיית תקנת הפנסיה בקיבוץ המתחדש. הכנס בגליל היה תוסס ולוווה לפרקים בקריאות ביניים מצד חלק מהמשתתפים. שני כנסים קודמים התקיימו בעמקים - הירדן ויזרעאל. נוספים יהיו במשקי הדרום, גרנות ומילואות.

 

הצעת התנועה כפי שהוצגה בכנס ותובא להכרעת צירי המועצה כוללת דרישה מרשם האגודות השיתופיות להעלות את "פנסיית הבסיס" הקבועה בתקנות העזרה ההדדית, קביעת "פנסיה הוגנת" העומדת בדרגה גבוהה יותר מפנסיית הבסיס, תוספת של 25% לפנסיונר יחיד שאינו זכאי לקצבת שארים פנסיונית, העמדת תשלום הפנסיה בקדמת סדרי העדיפות של תקציב הקהילה, וקביעה שחילוקי דעות בין חברי הקיבוץ לבין קיבוצם בנוגע ליכולת הקיבוץ לשלם "פנסיה הוגנת" על פי החלטת התנועה, יובאו לבירור תנועתי. בכנסים מוצגות גם עמדות התארגנויות "פנסיה בראש" ו"פורום הקיבוץ המתחדש", ומועלות הערות של המשתתפים.

 

בין המצוי לרצוי

 

בהסבר להצעת התנועה אמר המזכיר, זאב (ולוולה) שור, שזו מאזנת בין מחויבות להבטחת ביטחון סוציאלי לחברים הוותיקים, עם ההיתכנות הכלכלית למימוש ההצעה בקיבוצים.

 

לשאלה מהם המקורות לתשלום הפנסיה, ומה בדבר "הגירעון האקטוארי", השיב עו"ד מיכי דרורי, מנהלת המחלקה המשפטית, ש"המקור לתשלום הקצבה הפנסיונית הוא הפקדה בקרן חיצונית או בקרן מילואים, אם נעשתה, ותקציב הקהילה. במקרה של היעדר הפרשה מספקת לקרן ייעודית", ציין דרורי, "תהיה קצבת הפנסיה מותנית ביכולת התקציבית של הקיבוץ. הפנסיה הבסיסית ("פנסיית הרשם") והפנסיה ההוגנת, אינן מותנות בקיום צבירה אקטוארית מכיוון שחברים בגיל העבודה מחויבים בצבירה פנסיונית".

 

בתשובה לשאלה מה פירוש המונח "לפי יכולת הקיבוץ", אמר דרורי "לקהילה הוצאות חיוניות מוכתבות נוספות כגון תשלומי חשמל, מים, ארנונה, תחזוקת תשתיות, "רשת ביטחון" וכו'. לא ניתן לקבוע נוסחה מדויקת וקבועה. יחד עם זאת, ברור שנושא הפנסיה נמצא בראש סדר העדיפויות בתקציב הקהילה. במקרה של חילוקי דעות בעניין הצעת התנועה קובעת שיובא הנושא לבירור תנועתי.

 

כיצד תיושם החלטת התנועה בפועל?

"החלטת התנועה לגבי פנסיה הוגנת היא החלטה ערכית מוסרית, בבחינת "מגדלור" אשר אליו ינווטו ספינות הקיבוצים. אגף החברה של התנועה, בעזרת אגף מלווי הקיבוצים ו"ברית-פקוח" יעקבו באופן שוטף אחר ביצוע ההחלטה מתוך כוונה לסייע לקיבוצים ליישמה תוך פרק זמן סביר.

 

האם קיימת אפשרות שהקצבה הפנסיונית תהיה בעתיד גבוהה יותר?

כבר היום יש קיבוצים לא מעטים שמצבם הכלכלי מאפשר להם לקבוע תשלום קצבה פנסיונית גבוהה יותר. ההחלטה הנדונה אינה בהכרח "סוף פסוק". המשך השיפור הכלכלי במצבם של הקיבוצים יאפשר בעתיד קבלת החלטה לשיפורים נוספים.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים