מגינת החקלאים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מגינת החקלאים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 9.8.2011

 

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה ואורית נוקד, שרת החקלאות

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד, זכתה בראשית השבוע לשבחים חמים ממזכיר התנועה, ולוולה, על תפקודה ומאבקה הנחוש למען הרפתנים, וכנגד המלצות ועדת המשנה שהקים ראש הממשלה לבדיקת משק החלב, בתגובה למחאת הקוטג'. דיון והצבעה על המלצות הוועדה היו אמורים להיות בישיבת הממשלה אך הנושא הועבר להחלטת צוות השרים שמינה נתניהו לבדיקת יוקר המחיה בישראל.

 

בהמלצות הוועדה, בראשה עמד מנכ"ל משרד תמ"ת, שרון קדמי, כמה סעיפים קריטיים להמשך קיום הרפתות בהתיישבות, ביניהם הורדת 'מחיר המטרה' המשולם לחקלאים על ייצור ליטר חלב, ופתיחת השוק הישראלי לייבוא חלב וגבינות קשות.

 

בישיבת צוות מנהלי אגפים שיבח ולוולה את השרה נוקד, על "עמידתה הנחרצת ביחד עם תנועות ההתיישבות, התאחדות מגדלי בקר והתאחדות חקלאי ישראל אל מול ראש הממשלה, שר האוצר, ושר תמ"ת, שדחפו להביא את המלצות הוועדה לדיון והצבעה כבר בראשית השבוע. "אורית יצאה חוצץ נגד המלצות 'ועדת קדמי', התעמתה בעוז וייצגה אותנו בנחרצות ראויה לציון" ציין ולוולה. "אני מודה לה, ומקווה שגם בהמשך הדרך נדע לשתף פעולה לטובת היישובים והמשקים".

  

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים