שומרים על שמרת
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

שומרים על שמרת

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 19.7.2011

 

מגדל המים בקיבוץ שמרת

קיבוץ שמרת נוסד ב-1948, "הראשון לאחר הכרזת המדינה", ציינו בגאווה מארחינו, חברי הקיבוץ וממלאי תפקידים בו, שאירחו את הצוות התנועתי שביקר בשמרת. בביקור השתתפו גם ראש המועצה האזורית מטה אשר וסגנו.

 

המייסדים של שמרת היו עולים מצ'כוסלובקיה, הונגריה ורומניה, ברובם ניצולי שואה ופליטיה. אליהם הצטרפו גרעיני השלמה מאמריקה וקנדה. שמו המקורי של הקיבוץ היה "היוצרים", השם שמרת מקורו בדמות התנ"כית שומר בן אשר.

 

בקיבוץ אוכלוסייה של 350 נפשות, מהם 183 חברים, מתנהלים לפי מודל רשת ביטחון מאז 2001. מקיימים מערכות חינוך מגיל לידה עד צבא, מרפאה, מרפאת שיניים ובית סיעודי, בבעלותם רפת, גידולי שדה, תיירות אירוח כפרי, ויזמויות זעירות.

 

מצגת סיכום מאזני שמרת בחמש השנים האחרונות הראתה קיטון דמוגרפי, לצד קפיצה בהוצאות מחיה לחבר, גידול בהון עצמי וקיטון ניכר בחוב לבנקים. בדיון מסר גיא קיבריק, בן הקיבוץ המכהן כמזכיר שמרת, שקיבוצו מתנהל אמנם כמתחדש, אך שומר על רוח קיבוצית חזקה ומקיים מנגנונים סוציאליים המתבטאים בערבות הדדית ובפנסיה - צבירה בקרנות אישיות בגובה שמעל התקנה, קיום קרן לעזרה הדדית וקרן מילואים, הסדרת זכויות בעלי צרכים מיוחדים, קליטת חברים במעמד שווה לתוך הקיבוץ, וקביעת מנגנון חלוקה הוגן של פירות נכסים.

 

בדיון פתוח דווח על פעילות התנועה בתחומים השונים, ונרשמו להמשך טיפול הנושאים שהעלו נציגי שמרת מהתנועה - בקשה לעזרה בתוכנית התב"ע של אזור התעשייה בהוצאת מתקן ההתפלה, קידום כניסה לפרויקט תשתיות ביישוב הוותיק, הסבר בנושא "מחלקי חשמל היסטוריים" - מהי המלצות התנועה, ועדכון הטיפול בנושא הפנסיה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים