התנועה הקיבוצית תפנה לרשם האגודות השיתופיות בבקשה להעלות את 'פנסיית הבסיס' לגמלאים בקיבוצים ב-410 ש"ח
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

התנועה הקיבוצית תפנה לרשם האגודות השיתופיות בבקשה להעלות את "פנסיית הבסיס" לגמלאים בקיבוצים ב-410 ש"ח

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 13.7.2011

  

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית

עוד הוחלט: סכום הקצבה אליה צריך לשאוף לשלם לגמלאי בקיבוץ - 50% מהשכר הממוצע במשק, לא כולל קצבת זקנה מהביטוח הלאומי

 

מזכירות התנועה הקיבוצית החליטה לפנות לרשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, ולבקש ממנו לפעול להעלאת סכום "פנסיית הבסיס" בתקנת הערבות הדדית בקיבוץ המתחדש מ-35% ל-40% מהשכר הממוצע במשק - המשמעות היא תוספת של כ-410 ₪ לחודש לגמלאי. בפנייה יודגש כי העלאת הסכום תהיה בכפוף לבדיקת התכנות כלכלית, הנעשית בימים אלה על ידי משרד הרשם ומשרד רואי חשבון "ברית פיקוח".

 

כיום עומדת "פנסיית הבסיס" (גמלת מינימום) על סכום של 2,870 ₪ לחודש. הכנסה נוספת לגמלאי שאינו עובד היא קצבת זקנה מהביטוח הלאומי בגובה שבין 1,800 ל-2,000 ש"ח. מנתוני התנועה הקיבוצית עולה כי 7 קיבוצים מתוך 205 המחויבים כ"קיבוץ מתחדש" לשלם את הסכום עדיין אינם עומדים בתשלום, עקב קשיים כלכליים. בהחלטה מודגש כי על קצבת הביטוח הלאומי וקצבאות ייעודיות אחרות לא יטיל הקיבוץ מס. ועל "פנסיית הבסיס" לא יוטל מס בשיעור העולה על 20% מגובה הקצבה.

 

החלטה נוספת באה לסייע לאלמנים/ות: פנייה לרשם האגודות השיתופיות לתקן סעיף חדש ב"תקנת הפנסיה בקיבוץ המתחדש", לפיה יקבל גמלאי יחיד שאינו זכאי לפנסיית שאירים, תוספת בגובה של 25% לקצבה מהקיבוץ.

 

באשר לסוגייה מהו גובה "פנסיה הוגנת" בקיבוץ - סכום הקצבה אליה צריך לשאוף בקיבוץ - קבעה המזכירות כי אחריותם של הקיבוצים להבטיח לחבריהם "פנסיה הוגנת" (פנסיית מטרה) בשיעור של לפחות 50% מן השכר הממוצע במשק (לפי סעיף 1 בחוק הביטוח הלאומי)" - משמע, גמלה בגובה של כ-4,100 ₪, לא כולל קצבת זקנה מהביטוח הלאומי.

 

הפער בין גובה "פנסיית הבסיס" (כ-3,000 ₪) ל"הפנסיה ההוגנת" (כ-4,100 ₪) ישולם לפנסיונר על פי יכולתו של הקיבוץ, ובהתחשב בוותק של החבר בקיבוץ, בכללים החלים בתקנות הערבות ההדדית בקיבוץ לגבי חבר בגיל העבודה לעניין "רשת ביטחון", ובמודל שיוך "פירות" הנכסים הנוהג בקיבוץ.

 

כל ההחלטות יובאו לאישור במועצת התנועה. מזכיר התנועה, זאב (ולוולה) שור חזר והדגיש כי פנסיה היא זכות מוחשית אותה רכש גמלאי בעשרות שנים של עבודה בקיבוץ. החלטת המזכירות מאוזנת, היא מעגנת את מחויבותנו לגמלאים, ולהמשך קיומה של חברה קיבוצית סולידרית.

 

אוכלוסיית הקיבוצים מונה כ-130,000 נפשות. הגמלאים בקיבוצים מהווים כ-12.5% מהאוכלוסייה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים