היי דרומה לאילות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

היי דרומה לאילות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 12.7.2011

 

עם הנהלת אילות

כמאמר הקלישאה החבוטה, גם הפעם קיבלה אותנו הערבה בחום רב. "אותנו" זה את הצוות התנועתי שהוביל ולוולה בראשית השבוע לביקור בקיבוצי חבל אילות. אך תחילה תנו להתפייט קצת, בכל זאת, לא בכל שבוע יוצא לי לבקר בערבה, אל קיבוציה שנטועים כאיים ירוקים במדבר הצחיח.

 

ביקור בערבה הוא מפגש עם אזור שונה מהותית מכל מה שמצפון לערבה. ולמילה "צפון" מסתבר ישנה משמעות קצת אחרת לפי תושבי עשרת הקיבוצים בערבה. כשהם מדברים על "הצפון", הכוונה היא לפעמים לבאר שבע, אלה הפרופורציות. אזור הערבה שונה גם במזג האוויר, כמובן, אך גם באווירה, בנוף המשרה תחושה של מסע בארץ בראשית, לאנשים הנעימים, לקשת של מקורות פרנסה - חלקם "מסורתיים", ואחרים נחשוניים ומודרניים בתעשייה ובחקלאות, בהם נעשה ניצול מעניין של תנאי ומשאבי הטבע הייחודים לערבה.

 

ולוולה ועמרי בקטורה

קיבוצי הערבה מתנהלים כשיתופיים, חלקם "שיתופיים הדוקים" כהגדרתם. דומים אך מאוד שונים. "כל קיבוץ עולם ומלואו" כהגדרתה של יהודית, מזכירת המועצה, שמסיימת ימים אלה 24 שנות עבודה במועצה. בכל קיבוץ שמענו סקירה של פרופיל חברתי ועסקי, פריסת אתגרים והתמודדויות, לבטים, חיפוש מקורות הכנסה ופרנסה, ותכניות להתפתחות, ובעיקר לגדול, ולקלוט חברים חדשים, כיוון שכיום מרבית קיבוצי הערבה עדיין קטנים מהמוצע התנועתי, למרות מהלכי קליטה בשנתיים האחרונות.

 

ולוולה דיווח במפגשים על נושאים שמקדמת התנועה מול המדינה - הסדר משכנתאות, שמירה על משק החלב, הסדרים מול המינהל בנושא השכרת דירות וחידוש היתרי בנייה בכל מחוזות המינהל, מאבק להסדרת מה שהוגדר "שימושים חורגים", והדגיש את הצורך בקליטת חברים חדשים במטרה לחזק את הקיבוץ מהצד האחד, ומהצד השני להראות לגורמי מדינה המאיימים על קיבוצים קטנים שהכיוון הוא קליטה וחיזוק האגודה השיתופית כקיבוץ. "הערבה הוא אזור חשוב למדינת ישראל ואנו גאים בקיבוצים כאן, המקיימים חברה שיתופית-סולידרית תוך התמודדות עם קשיים אובייקטיביים של אקלים וריחוק גיאוגרפי, המצריכים התמודדות ויצירתיות.

 

ביום הראשון נפגשנו עם ראש המועצה, אודי גת, ופורום "אסיפת המשקים" של קיבוצי חבל אילות. סקירה כללית של האזור על מאפייניו הייחודיים, ולוולה פירט על מגוון נושאים בהם מטפלת התנועה מול גורמי המדינה למען כל הקיבוצים, בהתמקדות על האיום על משק החלב לאור משבר הקוטג' וכוונת הממשלה לאפשר ייבוא חלב ומוצריו לישראל, מהלכים מול המינהל לשחרור היתרי בנייה ומשכנתאות, והחלטות התנועה בנושא הפנסיה. אחר כך המשכנו למפגש באליפז, ולאסיפת חברים לילית באילות. ביום השני פצחנו במפגש עם מזכירות יטבתה, והמשכנו לפגישות עם ממלאי תפקידים בגרופית, קטורה, יהל, ונוה חריף.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים