מודלים ודילמות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מודלים ודילמות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 5.7.2011

 

ינינה ברנע

איך מחברים רגשית בין קולטים לנקלטים?

 

המטה התנועתי לצמיחה דמוגרפית בקיבוץ קיים בשבוע שעבר מפגש סביב הכותרת "חיבור בין קהילות - קולטת ונקלטת", נושא שלדעת המארגנים לא מקבל מספיק תשומת לב בתהליך הקליטה בקיבוץ. למפגש בבית התנועה הגיעו נציגי חברות שמובילות תהליכי צמיחה, יועצים ומלווים של תהליכי צמיחה ותכנון, ומלווי הקיבוצים מטעם התנועה ותנועת האחות - הקיבוץ הדתי.

 

איציק שפרן (עין השופט), מנהל מטה צמ"ד הסביר את עילת ההתכנסות: "מהלכי הקליטה בקיבוצים מעלים צורך לעסוק באופן מקצועי מתמשך בפעילויות לחיבור אמיתי בין הקבוצה הנקלטת לזו הקולטת. בעוד שמערך שלם של יועצים ועורכי דין 'מכסה' היטב את הצדדים הפיזיים המתלווים לקליטה כמו בניית הבית, תקנונים והסדרים כספיים עם הקבוץ הקולט, נוצר הרושם שלא ניתנת תשומת לב מספקת לתהליכים חברתיים ורגשיים הנלווים לשלבי הקליטה, הן בקהילה הקולטת והן אצל המשפחות הנקלטות. היום ובמפגשים הבאים בכוונתנו להעלות מודעות לנושא ולגבש מודלים מסייעים".

 

מחוברים, גרסת הקיבוץ

 

ינינה ברנע (נחל עוז), חברה במטה התנועתי פירטה את מטרות המפגש והנחתה את הדיון. היא הזכירה את עו"ס הגר קוניאל (מרום גולן) אשר שמה את האצבע על הצורך במתן תשומת לב מיוחדת בתהליך הקליטה לפן הרגשי שעוברים הפרטים בשני הצדדים - קולט ונקלט. המסר הזה ומשמעויותיו אובחנו וחשוב שיגובשו למודלים ישימים עבור קיבוצים.

 

ערן גליק (מרום גולן) הציג ממצאי סקר בנושא צמיחה דמוגרפית - משמעויות ומגמות בקיבוצים, ולאה שלם, מנהלת חטיבה לחברה וקליטה ב"חטיבה להתיישבות" בהסתדרות הציונית הציגה למשתתפי ההתכנסות מודלים שונים של חיבורים בין קהילות, ופירטה על דילמות העולות מכל מודל. דני מירז מ"שדמות - המרכז למנהיגות בקהילה ממכללת אורנים" סקר מאפייני קהילות, התפתחותן ומאפייניהן כולל שיטות להערכה ומדידה של "רמת קהילתיות". את מהלך "הבינוי הקהילתי" הגדיר כ"תהליך המזמן היכרות, למידה ופעולה משותפת של השחקנים השונים על ידי יצירת התנסויות בקידום מגוון יוזמות משותפות, בתחומי חיים שונים, המאדירות את ממדי האמון ובסיסי ההדדיות בין השותפים והקבוצות השונות בקהילה המתחדשת".

 

איציק שפרן סיכם: "לכאורה, כינוס של קבוצת יועצים מחברות שונות שמתחרות על נתחי פעילות ב"שוק הקיבוצי" עלולה הייתה לפגוע בדינאמיקה המתהווה בקבוצה כזו, אך שמחנו לראות שהמשתתפים תרמו מניסיונם, פרגנו ושיתפו פעולה למען המטרות המשותפות שעיקרן, חיזוק והעצמה של הקהילה המתחדשת בקליטת בני קבוץ ומשפחות חדשות לחברות.

 

לאגף לצמיחה דמוגרפית

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים