חדש: חוברת הדרכה לחינוך בלתי פורמאלי בקיבוץ
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

חדש: חוברת הדרכה לחינוך בלתי פורמאלי בקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 21.6.2011

  

נטע טבנקין

מחלקת החינוך קיימה יום עיון לרכזי חינוך בלתי-פורמלי בהשתתפות נציגי 70 קיבוצים ובו חילקה חוברת הדרכה חדשה על חינוך בלתי-פורמלי ומקומו בקיבוץ. את החוברת הפיקה נטע טבנקין, וצוותה במדור לחינוך בלתי פורמלי. בחוברת מידע מקצועי על מאפייני וחשיבות חינוך בלתי פורמלי, הגדרת תפקידים, שיטת הפעלה וקונספט של מערכת, וגם פרק על תקנים - מבנה מערכת, תכנית גילאית, מעורבות הורים ואחריותה של הקהילה בחינוך.

 

בהשתלמות הושמעו הרצאות על היבטים תכנוניים של מערכת חינוך בקהילה מתחדשת, איתור כוח אדם מתאים וכלים למיון עובדים, ד"ר רונית פלוטניק דיברה על חינוך אקולוגי בקהילה משתנה בעלת הורות מגוונת, ולסיום - ניהול מקצועי של מערכת חינוך מהיבט כלכלי, מפיה של שריתה אפשטיין, שאחראית במחלקת החינוך על תחום המוגדר "כלכלת חינוך".

 

מארגנת ההשתלמות, נטע טבנקין, מהמדור לחינוך בלתי פורמלי, מסבירה שמערכת החינוך בקיבוץ מתנהלת כיום בסביבה משתנה, עם מאפייני הפרטה, במקרים רבים היא אזורית, ועל הפרק שאלות כמו מי משלם על איזה שירות, מי מחליט מה התקציב לחינוך ולבלתי פורמלי בפרט, מה משלם הקיבוץ וכמה משתתפים ההורים, וכיצד משלבים תנועת נוער בקיבוץ, מערכת חוגים ענפה וצהרונים בשנות בית הספר הראשונות עם נוחות ההורים הזקוקים למסגרת שומרת בשל היעדרותם מהבית. וגם אם מצאנו פתרון לכל אלה, נדרשת המערכת לאתגר הגדול של עמידה בתקציב בכוח אדם מוגבל בהיקפו.

 

מורכב, נכון? חלק מהתשובות נמצאות בחוברת. מוזמנים להזמין בטלפון:03-6925331

:או במייל למחלקת החינוך

    chinuch@tkz.co.il

 

לאתר מחלקת החינוך

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים