המתחדשים נכנסים להובלה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

המתחדשים נכנסים להובלה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 20.6.2011

   

זאב (ולוולה) שור - בכנס הקיבוץ המתחדש
מאות השתתפו בכינוס פורום "הקיבוץ המתחדש". המארגנים פרסו משנתם: התפתחות ולא נסיגה, אגודה שיתופית חזקה, שיתופי פעולה וביזור תפקידים ואחריות בניהול כערכים מרכזיים

 

350 משתתפים גדשו את אולם "ברנד" בסמינר אפעל בכנס היסוד של התארגנות נציגי הקיבוצים המתחדשים, ביום רביעי שעבר. את הכנס ארגנה קבוצת מנהלי קהילה ומזכירי קיבוצים, בשיתוף עם אגף החברה והיחידה להתחדשות במטה התנועה. המארגנים, שהופתעו מכמות המשתתפים, השיקו בכנס מהלך רחב למיצוב הקיבוץ המתחדש כהתפתחות ולא נסיגה, צורת חיים אטרקטיבית המשלבת את ריבונות הפרט עם ערבות הדדית חברתית, בהתאם להסכמות רחבות המשקפות את רצון מרבית החברים בקיבוץ.

 

הקהל בכנס
 

את הכנס הנחתה סמדר שביט (נען), שהזמינה לברכת פתיחה את מזכיר התנועה, ולוולה, שציין בראשית דבריו את כמות המשתתפים ואת רוח ההתלהבות השורה באולם, את המנהיגות - צעירה יחסית, ואת הגעתן של נשים רבות לכינוס. בהתייחסו לקיבוץ המתחדש אמר "ללא מהלכי השינוי חלק מהקיבוצים לא היו שורדים את המשבר. ייצוב המערכת היה תהליך כואב ולווה בקשיי התאקלמות של חלק מהחברים, והוא העיד על חוסנה של החברה הקיבוצית. התאמת אורח החיים לרצון החברים הייתה מחויבת במציאות". הוא הוסיף, ש"כיום 5 קיבוצים נדרשים עדיין להסדר חובות פרטני, 7 קיבוצים בלבד עדיין אינם משלמים לגמלאים את הפנסיה המחייבת בחוק, לעומת כמות של 58 קיבוצים לפני שלוש שנים". בהתייחסו לגובה הקצבה, הצהיר: "בתוך זמן קצר נביא הצעה להעלאת גובה הקצבה לגמלאי בקיבוץ". על שם הכנס - "אתגרי העתיד", אמר מזכיר התנועה כי לדעתו מימושם יבוא בחיזוק הערבות ההדדית בין החברים, עיצוב הקיבוץ כקהילה רב-דורית צומחת, וחיזוקה של האגודה השיתופית שתמשיך להחזיק בבעלות על אמצעי הייצור, הנכסים המשותפים ודירות החברים.

 

אגודה חזקה

 

נתן טל, מזכיר התנועה לשעבר, דיבר על ראשית המהלך בימי המשבר הגדול, לעומת מצב הקיבוצים כיום. הוא ציין את התרגשותו, ואמר שחזון הקיבוץ המתחדש הציל קיבוצים רבים. אורי מרגלית (רמת הכובש), ממובילי הקבוצה המארגנת, שהתגבשה בקורס מזכירים לפני כשנתיים, פירט את ה"אני מאמין" שחיבר עם עמיתיו, בסוגיות סוציאליות (מחויבות לכל החברים), כלכליות - בעלות האגודה על נכסים ואמצעי הייצור, שיתוף פעולה כערך מרכזי, ניהול - ביזור תפקידים ואחריות, לצד ריבונות ואחריות היחיד על חייו, אינדיבידואליזם לצד שיתוף פעולה, יוזמה וחדשנות.

 

לקראת סיום הכינוס נערך פאנל בהשתתות עוזי צור - יו"ר כלכלי מקיבוץ שמיר, עו"ד מיכי דרורי, וגלעד שפרן מקיבוץ שניר, והם התדיינו על חשיבות שמירת שליטת הקיבוץ בנכסים חברתיים וכלכליים, כבסיס לקיום ערבות הדדית בטווח הרחוק לצד הזכות האישית של כל חבר ליהנות מהחלק היחסי בנכסים שנצברו בעמל חייו. ובאופציה של מנגנון קבוע לחלוקת פירות הנכסים באופן יחסי, גם מתוך הנחה שהורשה אינה תכלית הכל. ובין לבין הרצה פרופ' איתן ששינסקי, מי שעמד בראש הוועדה הציבורית לקביעת מיסוי ותמלוגים מעסקי נפט וגז סיפר על הוועדה ומסקנותיה בהקשר של הפרטת נכס ציבורי. בהתייחסו לקיבוצים, אמר שהשינוי באורח החיים היה הכרח בקיבוצי המשבר, אך ציין "אתם בתחילת הדרך. עשיתם עד עכשיו רק את החלק הקל. החלק הכבד יהיה סביב שאלות כמו נכסים משותפים, קרקע, עמידה מול יורשים או בעלי הון חיצוניים".

 

קיבוץ מתחדש: דרך חיים או תופעה חולפת? תקציר ומצגת מהכנס / אורי מרגלית

  

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים