התנועה הקיבוצית חושפת נתוני הפנסיה לשנת 2011
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

התנועה הקיבוצית חושפת נתוני הפנסיה לשנת 2011

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 19.5.2011

  

 

7 קיבוצים מתוך 205 אינם עומדים בתשלום קצבת הפנסיה המחייבת לגמלאים

 

שיפור בתמונת הפנסיה בקיבוצים: בדיקה שנערכה על ידי מלווי הקיבוצים במטה התנועה הקיבוצית מצאה: על אף שסכום הקצבה המחייבת לגמלאי בקיבוץ עלתה ב-3.5% ל-2,870 ₪ - לא גדל מספר הקיבוצים שאינם מסוגלים לשלם את הסכום לחבר שיצא לגמלאות. הבדיקה העלתה ש-7 קיבוצים בלבד מתוך 205 המתנהלים כ"קיבוץ מתחדש" אינם עומדים בתשלום הקצבה, המחושבת כ-35% מהשכר הממוצע במשק. 70 קיבוצים נוספים - שיתופיים - מקציבים לגמלאים תקציב אישי כמו לכל חבר אחר, בין אם הם עובדים, ובין אם פרשו לגמלאות.

 

בשנה שעברה נמצאו 8 קיבוצים שלא עמדו בסכום הקצבה שעמדה על 2,760 ₪, לפני עדכונה. בתנועה הקיבוצית מציינים שמקור הכנסה נוספת לגמלאי בקיבוץ הוא קצבת זקנה מהביטוח הלאומי, ושירותים ומוצרים שמסבסד הקיבוץ לחברים. בבדיקה נמצא שבמרבית הקיבוצים עומדת הכנסת זוג גמלאים על כ-9,000 ₪ בחודש בממוצע.

 

מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור אומר: "הבטחת ביטחונם הסוציאלי של ותיקי הקיבוצים היא ראשונה במעלה. במסגרת מחויבותנו לשפר את מצב הגמלאים בקיבוץ, אנו שותפים לבדיקה של רשם האגודות השיתופיות, באמצעות משרד רו"ח "ברית פיקוח", במסגרתה נחקרת פרטנית מידת יכולתו הכלכלית של כל קיבוץ במדגם להעלות את סכום הקצבה".

 

שור הוסיף: בשנים האחרונות קטן משמעותית מספר הקיבוצים שאינם מסוגלים להקציב לגמלאים את סכום הפנסיה המחייבת. מ-43 קיבוצים בשנת 2008, כשגובה פנסיית המינימום הייתה רק 2640 ש"ח לחודש, ל-7 בלבד כיום, כשהסכום הוא 2,870 ₪. אנו מחויבים למצוא פתרון בקיבוצים שאינם עומדים בסכום", אמר.

 

אוכלוסיית הקיבוצים - 128,000 נפשות. אוכלוסיית הגמלאים כ-15,000.

 

התנועה הקיבוצית: רק 7 מתוך 250 קיבוצים אינם עומדים בתשלום קצבת הפנסיה המחייבת לגמלאים / טל ליטמן, כלכליסט, 18/5

 

רק שבעה קיבוצים מ-205 מעניקים שכר מדורג לחברים, אינם עומדים בתשלום גמלה מינימלי לגימלאים / תמלול שיחה עם זאב ולוולה שור, מזכיר התנועה, רשת ב', 18/5 שעה 16.04.

 

להאזנה לשיחה

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים