ייצוג נשים: קמ'ע לוקחת הובלה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

ייצוג נשים: קמ"ע לוקחת הובלה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 19.5.2011

 

ד"ר סמדר סיני

האסיפה הכללית של קמ"ע - קרן תנועתית מרכזית לערבויות לקיבוצים - מינתה שתי נשים לדירקטוריון התאגיד. הנבחרות הן סול לביא בן-שימול חברת קבוץ אלמוג, וטמירה רץ - חברת קבוץ רמות מנשה. בדירקטוריון עשרה חברים, וכעת יש בו שלוש נשים.

 

ד"ר סמדר סיני, רכזת היחידה לקידום נשים משבחת את החלטת קמ"ע, המיישמת לדבריה החלטות של ועדת כוח אדם וועדת גיוס רחבה למנות נשים כחברות בדירקטוריונים ובהנהלות של תאגידים תנועתיים, ובכך לצמצם את הפער בין המציאות בה מכהנות מעט נשים בדירקטוריונים תנועתיים, לקבוע בחוק ייצוג הולם לנשים (לפחות 40%) בדירקטוריון תאגיד. יו"ר קמ"ע, אודי פלד (רמת יוחנן), אמר כי הוא גאה על צירוף סול וטמירה, המצטרפות קודם כל משום כישוריהן. "הן הראשונות, והיד עוד נטויה", ציין.

 

למזכירות התנועה צורפו לפני כשנה ארבע נשים כנציגות ציבור - גורית שמר (גונן), תמר וולפין (כפר הנשיא), סמדר כץ (מגל), ואילנה קיפר (עינת).

 

במרחק טלפון

 

פעילות אחרת עליה מדווחת סמדר היא טיפול בפניות רבות של חברות קיבוץ חד-הוריות, המבקשות לדעת על זכויות המגיעות להן מהמדינה. "לצערי, יש מועצות אזוריות שלא נותנות מספיק התייחסות והסברה לקבוצת החד-הוריות, הזכאיות להטבות מהמדינה" אומרת סמדר, המציע לנשים לפנות אליה ולהיעזר בה בהפניה לכתובת המתאימה.

  

לאתר היחידה לקידום נשים

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים