לפרוש או לא לפרוש
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

לפרוש או לא לפרוש 

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 11.5.2011

 

שלומית צימרינג

סקר: רוב הקיבוצים (83%) הגדירו גיל פרישה בתקנון, מיעוט (22%) מקיימים תהליך מסודר של פרישה מהעבודה

 

סקר עדכני בנושא גיל הפרישה מעבודה בקיבוץ מראה כי 57 מתוך 69 (83%) קיבוצים שהשיבו הגדירו גיל פרישה מעבודה בתקנון הקיבוץ. ב-66 קיבוצים הגדרת גיל הפרישה לגברים היא כפי החוק הישראלי - 67, ולנשים - 64 או 65.

 

מזמינת הסקר, שלומית צימרינג, מנהלת מחלקת משאבי אנוש במטה התנועה הקיבוצית, מציגה נתון נוסף, לפיו 22% מהקיבוצים בלבד הגדירו תהליך מובנה שנועד להכין את החבר "לקראת מעבר לצורת התנהלות אחרת בתחום העבודה". ב-17% נוספים עוסקים בעיצוב תהליך פרישה, וב-61% מהקיבוצים לא קיים כלל תהליך פרישה מסודר. "מהממצאים עולה שמרבית הקיבוצים - "מתחדשים" ו"שיתופיים" - ויתרו על תפיסת העולם הישנה לפיה חבר הקיבוץ ממשיך לעבוד כל עוד מצבו הבריאותי מאפשר זאת" מפרשת שלומית, ומוסיפה "יותר קיבוצים מאפשרים לחבר, בהסכמה ברורה ותקנונית, להפסיק את עבודתם וליהנות מ"הגיל השלישי".

 

שנה מראש

 

הסקר הופק במסגרת מהלך הכולל גם סדרת כנסים אזוריים שמובילה שלומית במטרה להנחיל את חשיבות קיום תהליך הכנה הוגן ורגיש לפרישה מעבודה, בין שההחלטה התקבלה על ידי החבר או על ידי הקיבוץ. בכנסים השתתפו למעלה מ-300 ממלאי תפקידים בקיבוצים, והוצג בהם מודל הכנה לפרישה שגובש במטה התנועה ולובנו דילמות. ליבת תהליך ההכנה היא ביצירת דיאלוג מקדים - שנה מראש - עם החבר, ויצירת הסכמות לגבי המשך העסקת החבר בגיל הפנסיה, במשרה מלאה, חלקית או התנדבותית, או בפרישה מלאה, על פי צורכי הענף או רצונו האישי של החבר.

 

"תהליך מוסכם עם הקיבוץ עדיף על פני מצב בו ההחלטה על המשך עבודה היא של החבר בלבד", מדגישה שלומית. "כאשר ההחלטה היא של החבר בלבד יש חברים שממשיכים לעבוד גם בגיל בו האפקטיביות שלהם יורדת משמעותית, ושום הכנה לפרישה לא נעשתה עמם. בשלב מסוים מגיע הרגע שבו פשוט אומרים להם ללכת כי המצב כבר בלתי נסבל, והפגיעה האישית היא איומה, ובצדק", היא מסבירה.

 

קיבוץ המעונין להכיר את המודל התנועתי, מוזמן לכתוב לשלומית לכתובת hr@tkz.co.il

  

לאתר מחלקת משאבי אנוש

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים