התנועה מחפשת קיבוצים ל'פיילוט' חיסכון באנרגיה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

התנועה מחפשת קיבוצים ל"פיילוט" חיסכון באנרגיה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.5.2011

 

 

איתמר שוויקה

בראשית השבוע פרסמה התנועה לקיבוצים הצעה להשתתף בתכנית "פיילוט" התייעלות אנרגטית. התכנית היא המשך לשיתוף פעולה שהחל בין התנועה הקיבוצית לחברת החשמל, המעונינת לסייע לקיבוצים לבצע תהליכי התייעלות וחיסכון, הן ברמת הצריכה המשקית והן ברמת הצרכן המשפחתי.

 

במכתב לרכזי משק ומזכירויות קיבוצים מפרט איתמר שוויקה (ברקאי), איש אגף הכלכלה, את הקריטריונים לבחירת שני קיבוצים שישתתפו ב"פיילוט", המהווה לדבריו תמריץ משמעותי. המועמד צריך שיהיה "מעוניין בתהליך של התייעלות אנרגטית, יקצה לטובת התהליך אדם שיוגדר כממונה אנרגיה מטעם הקיבוץ, שבקיבוץ יזוהה פוטנציאל לחיסכון בהיקף משמעותי, ושבקיבוץ יהיה מגוון רחב של ענפים".

 

ראשיתו של מהלך לפני כחודשיים, בכנס בו השתתפו 250 נציגי קיבוצים. "הכנס היווה שלב ראשון בתהליך שיערך כשנה, במהלכה נקיים מפגשים עם "נאמני אנרגיה" בקיבוצים, נחלק ידיעונים לחברי הקיבוצים, נארגן אירועים הקשורים לחיסכון האנרגיה, ונעבוד מול בתי הספר בתוכניות לימוד לחיסכון באנרגיה" מסביר שוויקה.

 

צוות משותף עם חברת חשמל ירכז את פניות הקיבוצים להשתתף בתכנית הפיילוט. הרשמה לפיילוט בכתובת itamar@tkz.co.il, יש לציין שם הקיבוץ, איש קשר ודרכי התקשרות.

 

זאת ועוד, לטובת יצירת קאדר "נאמני אנרגיה" בקיבוצים - מוזמנים קיבוצים להעביר שמו של נאמן האנרגיה ופרטי התקשרות עמו.

 

המכתב לרכזי משק ומזכירויות בקיבוצים בנושא פיילוט להתייעלות אנרגטית
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים