רוח גבית לאגודה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

רוח גבית לאגודה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 2.5.2011

 

ד"ר גיא רוטקופף, ירון ביבי, זאב (ולוולה) שור

צוות הקרקעות התנועתי הציג ביום חמישי שעבר ל"וועדת רוטקופף" את עמדת התנועה הקיבוצית במכלול הסוגיות שעל סדר יום הוועדה. הוועדה בראשות ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל משרד המשפטים, הוקמה על-ידי ממשלת ישראל בישיבתה לציון 100 שנות קיבוץ. הוועדה אמורה להגיש בתוך כמה חודשים המלצות לממשלה, על מה שמוגדר "מדיניות קרקעית לניהול הקרקע החקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל". הצוות התנועתי כלל את ולוולה, עו"ד מיכי דרורי, אבו וילן, יונתן בשיא, רזי יהל, בארי הולצמן, ואיציק באדר.

 

העמדה הקיבוצית פירטה התייחסות להיבטי חכירה קרקע מול בעלות, מעמד האגודה השיתופית בקרקע המשבצת, 'משטר הנחלה', היקף דמי חכירה וחוזה חכירה לדורות, דרכים להקטנת 'חיכוך' עם המינהל ב'שטח המחנה', שימושי קרקע בשטח המחנה, ועוד. בראשית השבוע הוצגה עמדת הצוות בישיבת מזכירות התנועה, וזכתה לתמיכת כל המשתתפים למעט אחד. הצגת מסמך הצוות התנועתי במזכירות, ובשבוע הבא בכינוס מועצת התנועה נעשית לאור מהלך נציגי המטה השיתופי שהגישו לוועדת רוטקופף מסמך שונה, נפרד.

 

"במפגש הדגשנו את בסיס עמדתנו הגורסת את שמירת מעמד האגודה השיתופית כחוכרת הקרקע החקלאית ושטח המגורים בקיבוץ, עמדה תנועתית רשמית שעוגנה בכינוס מועצת התנועה ביולי 2009", אמר ולוולה לאחר המפגש. "אני סבור שאנשי המטה השיתופי יכולים להתלכד מאחורינו בעמדה זו המחזקת את מעמד האגודה השיתופית גם לעתיד", הדגיש.

   

התייחסות התנועה להמלצות ועדת רוטקופף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים