מתחמם
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מתחמם

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 27.4.2011

 

בכינוס מועצת התנועה ב-12/5 שתיערך בבית התנועה בתל-אביב יימסרו פרטים על התארגנות ל"ועידת התנועה" שעתידה להיערך בסוף חודש יולי. הוועידה תהיה מעין המשך לוועידה החגיגית שהייתה באוקטובר שעבר, בדגניה. בוועידת יולי שתהיה בסמינר אפעל, יעמוד במרכז נושא "עיצוב דמות הקיבוץ", יוצגו דוחות של צוותי-משנה שעובדים על גיבוש ניירות עמדה על דמות הקיבוץ בתחומים חברתיים-קהילתיים-כלכליים.

 

סעיף נוסף הוא הצגת המלצות "ועדת הגיוס" להארכת כהונה בשתי שנים נוספות למשה תרשיש (יפעת) - מבקר התנועה, לעמרי כנען (גן שמואל) - רכז אגף רכזי אזור-מלווי קיבוצים, ולאפרים שפירא (מעברות) - גזבר התנועה. עוד תוצג עמדת התנועה לוועדת רוטקופף בנושא המדיניות הקרקעית לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל, ויובא לאישור תקציב התנועה לשנת 2011.

 

הזמנה וסדר יום למועצה ב-12/5
עמדת התנועה לוועדת רוטקופף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים