רגבים בצמיחה: לאחרונה השלים קליטת 47 חברים חדשים נוספים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

רגבים: 66 חברים חדשים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 13.4.2011

 

רגבים

קיבוץ רגבים הסמוך לבנימינה השלים בסוף השבוע האחרון קליטת 66 חברים חדשים בתוך חודשיים. כעת עומד מספר חברי הקיבוץ על 264 ובתוספת ילדים ונוער מונה אוכלוסיית הקיבוץ 400 נפשות. דגם הקליטה שיושם ברגבים הוא לחברות מלאה באגודה השיתופית, משפחה נקלטת בונה בית בשטח הקיבוץ מהון עצמי, מאחר ואין דירות פנויות מכיוון שהקיבוץ השלים זה מכבר מהלך שיוך דירות פנימי לחברים הוותיקים.

 

טל יפת, בן הקיבוץ ומנהל הקהילה בו: ביום שישי ראינו מפגן דמוקרטי אדיר ברגבים. בנקלטים 5 בני משק, כל שאר הנקלטים חיצוניים - כולם משפחות צעירות אשר המתינו לרגע הזה מעל שנה וחצי אז נרשמו לפרויקט הקליטה והבנייה ברגבים. השלמת תהליך קליטת המשפחות וההתקדמות בפרויקט הבנייה מאפשר לקיבוץ לקדם מספר מתחמי בנייה נוספים אשר מיועדים לעוד 20 משפחות של בני המשק.

 

קיבוץ רגבים עלה על הקרקע בשנת 1949, מייסדיו היו עולים חדשים ממדינות צפון אפריקה - טוניס, אלגי'ריה ומרוקו, וגרעין עולים מאיטליה. כלכלת הקיבוץ נשענת על גידולי חקלאות, מרבית החברים עובדים מחוץ לקיבוץ.

 

מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור שביקר בקיבוץ לאחרונה, יחד עם צוות מטה התנועה אמר כי רגבים מצטרף לשורה ארוכה של קיבוצים שחזרו לקלוט חברים חדשים, ולחזק בכך את הקיבוץ כקיבוץ. התייצבותם הכלכלית של הקיבוצים ואיכות החיים בהם מהווים מקור משיכה מרכזי למשפחות צעירות.

 

לכתבה בנושא בדף הירוק, 14/4
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים