שעת חינוך
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

שעת חינוך

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 6.4.2011

 

ד"ר אבי אהרונסון

מחלקת החינוך התנועתית גיבשה תכנית הדרכה ממוקדת לתחומים של מפגש ילדים עם בעלי חיים וערכי הטבע בסביבה הקיבוצית. כעת היא מוצעת לקיבוצים.

 

מנורית נתן, רכזת התכנית, מסבירה: המשמעויות וההשלכות של תהליכי השינוי בעולם המערבי ואצלנו בקיבוצים מביאים להתרחקות של ילדים ונוער מסביבתם הטבעית. חיבור לבעלי חיים, תופעות הטבע ותהליכים בסביבה הקרובה מצטמצם ומתחלף בתקתוק כפתורים מול המסכים וזפזופ מהיר בשלט מרחוק. זאת ועוד, כניסתן של תכניות העשרה וחוגים המתרחשים בתוך הגן ועומס הדרישות מגופים כמו משרד החינוך ומשרד התמ"ת, מובילים לפגיעה ביישום העיקרון האקולוגי והקשר לקהילה, בתכנית הפדגוגית שלנו. נדרשת יוזמה לחזק ולהגביר את הביטוי והזהות של קהילה בעלת אופי כפרי בישוב הקרוב לסביבה טבעית בתכניות העבודה החינוכיות.

 

הדרכה תתקיים במודל הקבוע שלנו דרך מנהלי המערכות בסיוע המועצות, גיבוש קבוצות תמיכה ולמידה אזוריות והדרכה פרטנית שמטרתה לסייע לאנשי החינוך לאתר, למפות ולהכיר את האפשרויות הגלומות בסביבתם, לפתח כלים ומיומנויות לשילוב תכנים אלה בחיי היומיום ובפעילות של הילדים ולהבין כיצד להתייחס אל בעלי חיים וצמחים ככלי חינוכי.

 

בימי העיון שיתקיימו בחודשים הבאים תהיה הזדמנות לטעימה ראשונה מתכניות אלה, למידה מעמיקה (ללא צורך בידע מדעי) מתוכננת בהשתלמויות אזוריות למדריכים ומטפלות המפעילים את תכניות הקיץ. בשנת הלימודים הבאה נקווה להצטרפות מחנכים ושותפים למהלך והרחבה נוספת של הפעילות.

 

מוזמנים ליצור קשר עם נורית בטלפון 0523532671 או בכתובת nuritlnp@gmail.com

 

כלכלת חינוך: כמידי שנה בתקופה המקבילה, עוסק המדור להדרכת כלכלת חינוך, בראשו עומדת שריתה אפשטיין, בליווי מערכות חינוך שביקשו לבחון את התנהלותן, הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הכלכלי. בשנים האחרונות, עם התרחבות הקיבוצים בחברים חדשים ובתושבי שכונות ההרחבה משתנה גם מערכת החינוך בקיבוץ לאור רצונם במעורבות במערכת החינוך ובקביעת השימושים. השאלות שעולות הן למשל על משך השהות בגן - חלקית או מלאה, האם לפתוח בית תינוקות נוסף בתחילת השנה, עלויות גבייה ואחזקה, ועד כמה לאפשר מעורבות הורית בהתנהלות מערכת החינוך. את שריתה אפשר למצוא ב-saritaeps@gmail.com 052-2965758

 

חינוך בלתי פורמאלי: המדור לחינוך בלתי פורמאלי מוציא בימים אלה חוברת סיכום תוכנית יישומית למערכת החינוך הבלתי פורמאלי בקהילה. הנושאים ילובנו ביום עיון לרכזי מערכות חינוך בלתי-פורמאלי שייערך ב-9 ביוני בסמינר אפעל.

 

בתכנית פירוט מהות התפיסה הפסיכו-פדגוגית, אחריות הקהילה על החינוך, מבנה ארגוני-ניהולי של מערכת החינוך בקהילה, מנהל המערכת, עבודה מערכתית, עבודה עם הורים, הפרופיל המקצועי של המדריך, ארגון הסביבה החינוכית ותוכנית העבודה השנתית.

 

נטע טבנקין, רכזת המדור לחינוך בלתי-פורמלי: "הפרסום יכול להוות מעין "תורה שבכתב" לגישה הפסיכו-פדגוגית אותה אנו מובילים. הנושאים בחוברת מעבירים מהי לתפיסתנו מערכת חינוך איכותית, הפועלת בדרכנו החינוכית אותה מנחילה התנועה ל'שטח' בשני העשורים האחרונים.

 

בסוף החודש - 27/4 - יתקיים בסמינר אפעל יום העיון השנתי למדריכים בחינוך הבלתי-פורמאלי. על הפרק יעמדו היבטים חינוכיים בעבודת המדריכים: תפיסתיים ומעשיים, ובתוכם רעיונות לפעילות בחופש הגדול, וגם לימי חול.

 

נטע מציינת כי ניתן עדיין לרכוש אצלנו חוברות דידקטיות הנותנות כלים למדריכים לעבודה עם הנעורים על נושא הגיוס לצה"ל. המדובר בשתי חוברות המאגדות בתוכן גם מערכים ערכיים וגם מערכי תרגול הכת גופנית לשרות. החוברות מלאות ברעיונות לפעילות למדריך הנעורים, עלות שתיהן 100 ₪ ואפשר יהיה לרוכשן ביום העיון של המדריכים.

 

מחלקת החינוך נמצאת בבניית קשרי עבודה עם עמותת אג'יק הבדואית העוסקת בהעצמת מערכות החינוך בקרב הבדואים בנגב.

 

המדור בודק דרך לשיתופי פעולה עם אנשי אג'יק העוסקים בחינוך הבלתי פורמאלי. הכוונה למפגשים בתחום ההנחיה ,הייעוץ ולמידה של נושאים רלוונטיים כמו: הרב גילאיות בחינוך הבלתי פורמאלי, פערי הדורות והמתח בין מודרניות לשמירת המסורת - נושא איתו מתמודדים הורי הנערים הבדואיים ועוד.

לפרטים על יום העיון של החינוך הבלתי-פורמלי, ב-27/4
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים