הסניף הקיבוצי בארגון 'יד לבנים' השיג הטבות למשפחות שכולות בקיבוצים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

הסניף הקיבוצי בארגון 'יד לבנים' השיג הטבות למשפחות שכולות בקיבוצים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 4.4.2011

  

ד"ר אירית בר נתן

הישגים לסניף התנועה הקיבוצית בארגון "יד לבנים": לאחר שנים של משא ומתן עם משרד הביטחון, סוכם כי גם הורים שכולים שהם חברי קיבוץ יהיו זכאים לשורת הטבות שמעניקה המדינה בדיור ושיפוץ דירה, ובהחזרי הוצאות על טיפולי שיניים. על כך מדווחת ד"ר אירית בר נתן (מעגן מיכאל), יו"ר הסניף הקיבוצי, במכתב לקראת חג הפסח, אותו מיענה ל-700 משפחות שכולות בקיבוצים.

 

על פי סיכום שהושג עם פזית ענבל-אשל, ראש היחידה לתקבולים והטבות באגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון, גובש הסכם שנכנס לתוקף המתייחס לקבוצת ההורים השכולים ("זכאים") בקיבוצים, המתחשב באורח החיים הייחודי בקיבוץ. כך למשל יוכלו הורים שכולים לקבל החזר הוצאות על טיפולי שיניים. "הקיבוץ לא יהיה מחויב בהוצאת חשבונית לחבריו לצורך תשלום החזר", נכתב, "משרד הביטחון יסתפק בקבלה ע"ש הזכאי שהוצאה על ידי הקיבוץ, וכן בהצהרה ממנהל החשבונות של הקיבוץ על הסכום שנוכה מתקציבו האישי של חבר זכאי". לגביי קיבוצים בהם אין חיוב של החבר בהוצאות ריפוי שיניים, צוין, "השתתפות משרד הביטחון בגובה 50% תהיה רק מהסכום המחויב כנגד טיפול ספציפי ("השתתפות עצמית" של הזכאי)".

 

תיקון עוול

 

עזרה נוספת למשפחה שכולה בקיבוץ, היא בהלוואה או מענק לדיור. "בקיבוצים בהם הושלם מהלך שיוך דירות לחברים ההתייחסות ל"זכאים" היא כמו לזכאים המתגוררים בעיר. בקיבוץ בו אין שיוך, במקרה שזכאי מחליף דירה בתוך הקיבוץ יינתן סיוע בתנאי שהורה 'זכאי' לא קיבל בעבר סיוע ממשרד הביטחון לדיור, ובתנאי שההחלפה כרוכה בהוצאה כספית החלה על הזכאי". בסעיף זה יינתן סיוע בכפוף להצגת אישור מהקיבוץ כי הדירה תשמש את הזכאי עד סוף ימיו, ולא ניתן יהיה להוציאו מהדירה. כמו כן, בהצגת מקורות מימון לביצוע המעבר, ובמסירת הצהרה, בפני עו"ד, כי אין ברשות הזכאי דירה נוספת או חלק בדירה נוספת.

 

מענה לצרכים אמיתיים

 

תחום נוסף בו יכולה להינתן הטבה הוא בשיפוץ דירה. "תינתן עזרה בשיפוץ דירה בהצגת הצעת מחיר אחת". לגביי שיפוץ יסודי או הרחבה על אותה קרקע המחייבים בניית יסודות מחדש ופרוק הבית הקיים - תיבחן במשרד הביטחון האפשרות לראות מקרה כזה כהחלפת דיור".

 

אירית בר נתן: ההסכם עושה צדק עם משפחה שכולה בקיבוץ, ונותן מענה לצרכים אמיתיים. עד היום משפחה שכולה מקיבוץ לא קיבלה יחס זהה למשפחה בעיר, וזה מנע ממנה חלק מההטבות הניתנות בצדק לשכולים. ובהסכם החדש ניתן פתרון למציאות החיים הייחודית בקיבוץ. חשוב לי להודות לשותפי במשא ומתן עם משרד הביטחון - היו"ר הקודם - יעקב אשכול, חברי ועד הסניף, עו"ד אמיר גנז, ולאיתן ברושי (גבת), יועץ שר הביטחון, שסייע רבות בהגעה לפתרון המחלוקת.

 

בישיבת מזכירות יד לבנים-קיבוצים (22/3), נדון גם נושא בתי קברות והנצחה בקיבוצים. הורים שכולים מוזמנים לפנות אם יש בקיבוצם בעיה בנושא. השתתפו בדיון: שולמית פרץ - דגיה א', שמואל בן נפתלי - העוגן, שושנה עברון - סעד, לאה בר - עינת, עשי פשחור - עין הנצי"ב, נפתלי קראוס - המעפיל, מרדכי קורן - שניר, שאול שילה - גבעת ברנר, עמוס שלו - עברון, אירית בר-נתן - מעגן מיכאל.

 

הורים שכולים מוזמנים להתעדכן אצל אירית בטלפון 052-2339503 או בדוא"ל iritbarnatan@gmail.com

 

 

ההסכם עם משרד הביטחון
תימלול ראיון ברשת ב', ב-6/4 עם אירית בר נתן בנושא
תימלול: הבוקר הזה, רשת ב', ורד ינון, 6/4
תימלול: מבזק ידיעה, רשת ב', 6/4
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים